Chuyên Tu Đức Phật A Di Đà | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chuyên Tu Đức Phật A Di Đà

Cập nhật số lượng trì tụng

Cập nhật số lần "Tiếng Gọi Thầy Từ Phương Xa"

Vui lòng nhập chính xác số điện thoại để ban tổ chức xác nhận thông tin
Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ cập nhật số lượng mới trì tụng được, không cộng dồn với số lượng cũ. Bạn cũng có thể nhập số âm (có dấu trừ phía trước) nếu muốn điều chỉnh giảm.

Ẩn

Tab nằm dọc

Thống kê số lượng trì tụng

Tổng cộng

Tổng cộng

Danh sách nhóm Phật tử có số lượng trì tụng nhiều nhất

  • Nguyên tắc tính toán: Tính tổng số tràng trì tụng dựa trên số điện thoại đã đăng ký
  • Nếu Quý Phật tử phát hiện sai sót và muốn điều chỉnh giảm thì có thể nhập số tràng với dấu âm ( - )
  • Mọi thắc mắc khác vui lòng liên hệ theo địa chỉ email drukpavietnam@gmail.com

Danh sách nhóm Phật tử có số lượng trì tụng nhiều nhất

STT Họ tên / pháp danh Số lượng Khu vực
1 Đào Hoàng Tuấn 28008 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Nam
2 Huệ Ngân 25619 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Nam
3 Nguyễn Văn Giang/ Đồng Nghiêm Tín 17309 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
4 Đoàn Đình Thanh Trúc / Chơn Hiền Thanh 12419 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Nam
5 Nguyễn thị mai hiền pháp danh Liên Hoa 11952 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
6 Đặng Hồng Hạnh 11400 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
7 Trịnh ngọc quyền PD org yen Tôn Thắng 10800 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Trung
8 Nguyễn thị Tuyến pd Như Tuyến 9970 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
9 Chon Hue Dieu 9730 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Nam
10 Chơn Tâm Phương 8116 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Nam
11 Đoàn Đình Thanh Trúc / Chơn Hiền Thanh 7567 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Nam
12 Lương Vĩnh Phúc/ Pháp Hạnh 7560 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Nam
13 Diệu Tịnh- phú nhuận 7500 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Nam
14 Bùi Thị Minh/Jigme Karma Lhamo 7200 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
15 Phạm đình sản 6880 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc