Tiếng Gọi THầy Từ Phương Xa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tiếng Gọi THầy Từ Phương Xa

TIẾNG GỌI THẦY TỪ PHƯƠNG XA

Cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế

 Hóa thân Lotsawa Vairochana

Tuệ nhãn siêu việt hộ trì thế gian

Thời mạt pháp chẳng từ nan

Trì giữ giáo pháp vinh quang rạng ngời

Jamyang Tenpei Gyeltsen

Xin Thầy bi mẫn rủ lòng đoái thương

Tức thời nhập thế phi thường

Vững bền an trụ Kim Cương Bảo Tòa

Dùng công hạnh diệt tứ ma

Hoằng dương Phật Pháp chan hòa muôn nơi.

Cập nhật số lượng trì tụng

Cập nhật số lần "Tiếng Gọi Thầy Từ Phương Xa"

Vui lòng nhập chính xác số điện thoại để ban tổ chức xác nhận thông tin
Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ cập nhật số lượng mới trì tụng được, không cộng dồn với số lượng cũ. Bạn cũng có thể nhập số âm (có dấu trừ phía trước) nếu muốn điều chỉnh giảm.

Ẩn

Tab nằm dọc

Danh sách nhóm Phật tử có số lượng trì tụng nhiều nhất

  • Nguyên tắc tính toán: Tính tổng số tràng trì tụng dựa trên số điện thoại đã đăng ký
  • Nếu Quý Phật tử phát hiện sai sót và muốn điều chỉnh giảm thì có thể nhập số tràng với dấu âm ( - )
  • Mọi thắc mắc khác vui lòng liên hệ theo địa chỉ email drukpavietnam@gmail.com

Danh sách nhóm Phật tử có số lượng trì tụng nhiều nhất

STT Họ tên / pháp danh Số lượng Khu vực
1 Đào Hoàng Tuấn 27508 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Nam
2 Nguyễn Văn Giang/ Đồng Nghiêm Tín 17309 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
3 Nguyễn thị mai hiền pháp danh Liên Hoa 11952 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
4 Đặng Hồng Hạnh 11400 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
5 Trịnh ngọc quyền PD org yen Tôn Thắng 10800 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Trung
6 Nguyễn thị Tuyến pd Như Tuyến 9970 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
7 Lương Vĩnh Phúc/ Pháp Hạnh 7560 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Nam
8 Diệu Tịnh- phú nhuận 7500 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Nam
9 Bùi Thị Minh/Jigme Karma Lhamo 7200 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
10 Phạm đình sản 6880 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
11 Đặng Hồng Hạnh 5600 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Bắc
12 Trangiangnam 4841 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Bắc
13 Phạm đình sản 4750 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
14 Nguyễn Thanh Hà/ Khánh Như Nguyện 4508 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
15 Dư thị lợi / jigme sonam Deki 4500 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc