Tiếng Gọi THầy Từ Phương Xa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tiếng Gọi THầy Từ Phương Xa

TIẾNG GỌI THẦY TỪ PHƯƠNG XA

Cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế

 Hóa thân Lotsawa Vairochana

Tuệ nhãn siêu việt hộ trì thế gian

Thời mạt pháp chẳng từ nan

Trì giữ giáo pháp vinh quang rạng ngời

Jamyang Tenpei Gyeltsen

Xin Thầy bi mẫn rủ lòng đoái thương

Tức thời nhập thế phi thường

Vững bền an trụ Kim Cương Bảo Tòa

Dùng công hạnh diệt tứ ma

Hoằng dương Phật Pháp chan hòa muôn nơi.

Cập nhật số lượng trì tụng

Cập nhật số lần "Tiếng Gọi Thầy Từ Phương Xa"

Vui lòng nhập chính xác số điện thoại để ban tổ chức xác nhận thông tin
Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ cập nhật số lượng mới trì tụng được, không cộng dồn với số lượng cũ.

Ẩn

Tab nằm dọc

Danh sách nhóm Phật tử có số lượng trì tụng nhiều nhất

  • Nguyên tắc tính toán: Tính tổng số tràng trì tụng dựa trên số điện thoại đã đăng ký
  • Nếu Quý Phật tử phát hiện sai sót, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ email drukpavietnam@gmail.com

Danh sách nhóm Phật tử có số lượng trì tụng nhiều nhất

STT Họ tên / pháp danh Số lượng Khu vực
1 Đào Hoàng Tuấn 11708 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Nam
2 Nguyễn Văn Giang/ Đồng Nghiêm Tín 9703 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
3 Bùi Thị Minh/Jigme Karma Lhamo 6750 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
4 Nguyễn thị mai hiền pháp danh Liên Hoa 6217 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
5 Phạm thị phượng 4810 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
6 Trangiangnam 4266 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Bắc
7 Phạm thị phi Nga/JIGME YANGCHEN GAMO 3261 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Bắc
8 Phạm đình sản 3230 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
9 Bùi Thị Minh/Jigme Karma Lhamo 2769 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Bắc
10 Vũ văn hải/Jigme Gathrug 2760 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Bắc
11 JIGME JANGCHUB WANGMO 2660 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Bắc
12 Nguyễn Thanh Hà/ Khánh Như Nguyện 2566 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
13 Nguyễn thị xuân 2500 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
14 Hoàng Sơn Hải/ Jigme Kunsang/ Minh Đăng 2418 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
15 Mai Thị xuân Thanh 2382 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Bắc