Trung tâm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Trung tâm

Tin tức cập nhật mỗi ngày
63
    HONG KONG DRUKPA HONG KONG Druk Foundation Ltd. Room 1503, The Phoenix No. 21-25 Luard Road, Wanchai, Hong Kong Tel : 852 6148-9089    Fax : 852 2887-6880 Email :  ">info@drukpa-hk.org // Website :...
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 730,190
Số người trực tuyến:
Chuyên Tu Đức Phật A Di Đà 2017
Trong thời Mạt pháp, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát giác ngộ ngay trong một đời. THAM GIA NGAY