Đức Pháp Vương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Pháp Vương

Tin tức cập nhật mỗi ngày
2 347
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa hiện đời đản sinh năm 1963 trong gia đình hành giả Kim Cương Thừa có dòng dõi tôn quý.
5 461
Kể từ thời của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ nhất Drogon Tsangpa Gyare, Truyền thừa Thiên Long - Truyền thừa Drukpa  được hoằng truyền vô cùng mạnh mẽ, nổi tiếng với sự thực hành thanh tịnh, đức chân tu khổ hạnh cùng những pháp tu trì thâm diệu thành tựu Phật quả...
1 937
  Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII khai thị (Phần chữ nghiêng là Kim khẩu của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa) Cuộc sống thật hài hước, dường như có điểm bắt đầu và kết thúc. Như Đức Phật và các bậc Thượng sư giác ngộ đã dạy: Cuộc sống vô thủy vô chung, nó là một...
379
Bài giới thiệu của Đức Pháp Vương về bậc Thượng sư của Ngài: Đức Thuksey Rinpoche đời thứ I. Tôi không dám nhắc đến Pháp danh của Ngài nhưng vì lợi ích vô lượng hữu tình, xin được giới thiệu Ngài là “Ngawang Gyurme” nghĩa là "Viên Âm Thần lực Bất Biến". Ngài còn có pháp danh là "Mipham Shedrub...
520
(Toàn ảnh tự viện Druk Amitabha Moutain, Kathmandu, Nepal)   (Một không gian trong tự viện Druk Amitabha Moutain) Việc kiến lập Tự viện Druk Amitabha Mountain khởi phát từ sự hướng tâm về Đức Phật A Di Đà. Thoạt đầu, tôi dự tính cho đúc một tôn tượng Phật A Di Đà cỡ...
631
(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ XI, Tenzin Khenrab Gelek Palsanpo)   Đức Pháp Vương Gyalwang Tenzin Khyenrab Gelek Wangpo đản sinh tại Lhasa năm 1931. Phụ thân Ngài là bộ trưởng tài chính Tsipon Lungshar Tseten Dorje của chính quyền Tây Tạng còn phụ mẫu là Dekyi Dolkar. Đức...
248
(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpađời thứ X, Mipham Choekyi Wangpo)   Năm 1884, theo đúng lời huyền ký của hóa thân đời trước, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đản sinh tại tỉnh Kham, miền Đông vùng đất Tuyết. Thân phụ Ngài là Dorje Tsering hậu duệ của Vua xứ Lhathog, ông làm tổng thư ký tự...
142
(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ VII, Thrinley Shingta)   Hóa thân thứ bảy của Ngài xuất hiện trên thế gian năm 1718 ở Orong Tashi Dzong Konpo với rất nhiều điềm lành thù thắng. Phụ thân Ngài là tộc trưởng Tshering Wangyal còn mẫu thân là Woesel Bhuti. Ngài Vidyadhara và Đại...
129
(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ VI, Mipham Wangpo)   Trong lần thứ sáu hiện thân trên thế gian, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đản sinh tại Lhakhang, Lhodrak vào ngày rằm tháng Chạp năm 1642 theo lịch Kim cương thừa. Phụ thân là Tashi Drakpay Wangchuk một người có thế lực...
118
    (Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ V, Pagsam Wangpo)   Đức Pháp Vương Gyalwang Paksam Wangpo đời thứ V đản sinh vào năm 1593 tại cung điện Chongye, gần pháo đài Chingwar Tagtse tại thị trấn mới Shigatse. Phụ thân là Sonam Tobgyal, là người cai quản của vùng này và...
67
  (Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IX, Mipham Chokyi Gyatsho) Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IX đản sinh năm 1823 tại Gyaltse Numa xứ Tsang. Thượng Sư Pawo Tsuglag Nyinje đã công nhận Ngài là hóa thân của Pháp Vương Gyalwang Kunzig Choekyi Nangwa và ban cho Ngài Pháp...
202
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa hiện đời đạt được những thành tựu lớn lao, với công hạnh hoằng dương mạnh mẽ Truyền Thừa Drukpa trên toàn cầu vì lợi ích vô lượng hữu tình.

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 617,597
Số người trực tuyến: