Drukpa Việt Nam

Drukpa Việt Nam

  • Chấp Nhận Và Coi Cảm Xúc Như Liều Thuốc Miễn Dịch
  • THIẾU TRÍ TUỆ THÌ SẼ KHÔNG HẠNH PHÚC
  • KIÊN NHẪN LÀ CHẤT XÚC TÁC CHO SỰ THAY ĐỔI
  • Giới thiệu về hai Đại Mandala trong Phật giáo Mật thừa
  • Trải nghiệm tần sóng vi tế của sự tỉnh thức qua bài thiền âm thanh chân ngôn
  • Pháp hội online chuyên tu Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara
  • TÂM LẠC QUAN CHUYỂN HÓA MỌI CHƯỚNG NGẠI BẤT AN
  • Lời khuyên thực hành trong ngày Tam hợp của Tháng Đại Cát Tường

Tin mới nhất

Nếu không thể từ bi với chính mình, làm sao bạn có thể từ bi với vạn vật, và như vậy, làm sao bạn có thể giúp thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Trở ngại lớn nhất của hạnh phúc Một trong những trở...
Bạn sống trong thực tại 24 giờ mỗi ngày, trong suốt cả năm. Suốt cuộc đời chúng ta, vô úy luôn hiển diện trong thực tại, khi bạn chạm vào nền tảng của thực tại thì vô úy lập tức hiển diện, bởi vì khi...
Trong phần này, chúng ta đem tất cả những công đức hồi hướng, cũng chính là giai đoạn thực hành ngoại đàn tràng.   “Thân con và chúng sinh là thân thánh giả Hết thảy âm thanh là Lục Tự Đại...
Khi hạnh phúc, tâm bạn sẽ rộng mở. Bạn sẽ vượt qua nỗi sợ và mở lòng đón nhận mọi cơ hội mang lại cho mình nguồn cảm hứng. Bạn có thể dễ dàng chia cuộc sống thành hai phần: một bên là những việc bạn...

Sự kiện nổi bật

Việt Nam
Tu trì chân ngôn Đức Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận hải hội chư Phật gia trì, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu.

Tin xem nhiều

Thư viện

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,457,129
Số người trực tuyến: