Drukpa Việt Nam

Drukpa Việt Nam

  • Cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế
  • OM MANI PADME HUNG - Chân ngôn của tình Yêu thương
  • Vì sao bạn không cảm thấy Hạnh phúc ngay cả khi có đầy đủ mọi thứ?
  • Hạnh ngộ Minh sư - Mối nhân duyên lớn nhất của đời người
  • Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Bát Tuế Đẳng Thân tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
  • Đại học Oxford vinh danh thành tựu của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa
  • Đức Phật Quan Âm - Thần lực Đại bi gia trì
  • Quốc hội Hoa Kỳ vinh danh thành tựu của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

Tin mới nhất

Kinh điển dạy rằng những người trì tụng hồng danh của Đức Phật A Di Đà với sự nhất tâm và tâm chí thành tuyệt đối sẽ đạt được mười lợi ích to lớn sau: 1. Người thường xuyên trì niệm cả ngày và đêm...
Ngày 17/9/2017, tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên gần một nghìn Tăng Ni và Phật tử đã tham gia tu tập, cúng dàng đèn, nhiễu tháp và phát nguyện trì tụng chân ngôn Phật A DI Đà để Cầu nguyện Đức Hộ...
Ngày thứ 1 Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), sau khi đã bất tỉnh bốn ngày rưỡi, giờ đây anh lại tiếp tục trải qua trạng thái trung gian. Anh tỉnh dậy với sự lo lắng, “Chuyện gì đã...
Nay ta thoát khỏi vương tám nạn, Được thân người toàn vẹn, phúc thay. Nếu không nắm lấy cơ may, Dịp nào còn được như vầy nữa sao?   Theo quan kiến Phật giáo, có được “thân người” là vô cùng...

Sự kiện nổi bật

Drukpa Việt Nam
Nhiếp Chính Vương Bairo Rinpoche, hóa thân thứ 36 của Đại dịch giả Vairochana - Bậc Thầy tâm linh của hệ thống Tự viện Zhichen và Tự viện Zhichen Bairo Ling, Phụ thân tôn kính của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, gần đây đã thị hiện thể nhập Pháp giới để nhắc nhở chúng ta về vô thường. Để Ngài thuận duyên thể nhập Sa bà lợi ích chúng sinh, tôi thỉnh cầu tất cả các đệ tử - tăng ni, Phật tử, cư sỹ ở các tự viện, trung tâm tu tập trên toàn thế giới từng có phúc duyên kết nối tâm linh với Nhiếp Chính Vương Bairo Rinpoche treo nhiều cờ nguyện, thực hành phóng sinh, pháp hội cúng dường và trì tụng càng nhiều càng tốt Lời cầu nguyện Nhiếp Chính Vương Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế, đặc biệt là vào các ngày Chủ Nhật, đến hết tuần thứ bảy. Xin cảm niệm tri ân công đức!

Giáo pháp

Thư viện

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 726,926
Số người trực tuyến:
Chuyên Tu Đức Phật A Di Đà 2017
Trong thời Mạt pháp này, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát giác ngộ ngay trong một đời. THAM GIA NGAY