Drukpa Việt Nam

Drukpa Việt Nam

  • Chúc mừng năm mới 2022!
  • Sáu loại Bản tôn trong thực hành Nghi quỹ Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara
  • Nguyệt Thực - Thời Điểm Công Đức Tăng Trưởng 100 Triệu Lần
  • Công hạnh cứu độ chúng sinh của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara
  • Hiểu để sống cuộc đời ý nghĩa
  • TÂM LẠC QUAN CHUYỂN HÓA MỌI CHƯỚNG NGẠI BẤT AN
  • ĐÃ ĐẾN LÚC CHỮA LÀNH TÂM
  • GỠ BỎ NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM CỦA BẢN NGÃ

Tin mới nhất

ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའི་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་རྣམས།   ། SHIN TU ZÖE KEI NGEN SONG DUG NGEL NAM/ Ác thú tam đồ khổ khó nhẫn, སྡིག་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུར་ཐུབ་པས་གསུངས།   ། DIG PEI LÉ...
Theo sử liệu ghi: Khi một vị Phật ra đời độ sinh luôn "thị hiện" tám tướng thành đạo (bao gồm: giáng Đâu suất tướng..., đến Niết bàn tướng). Điều này xem như một chứng thực cho một đức Phật - bậc...
“Tôi nghĩ giờ đây cũng là thời điểm viên mãn tâm nguyện của cố Viện chủ Chùa Hương Hòa thượng Thích Viên Thành. Cho dù Ngài không còn ở đây, song tâm nguyện của Ngài phát triển Truyền thừa vì lợi ích...
Nếu chúng ta cho rằng thiền định chỉ đơn thuần là làm lắng tâm thì ngay khi trở lại công việc hàng ngày, những thói quen cố hữu của tâm sẽ quay lại phá vỡ sự cân bằng trước đó. Vì vậy, tôi muốn giới...

Sự kiện nổi bật

Việt Nam
Tu trì chân ngôn Đức Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận hải hội chư Phật gia trì, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu.

Tin xem nhiều

Thư viện

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,577,323
Số người trực tuyến: