Drukpa Việt Nam

Drukpa Việt Nam

  • Học Cách Quý Trọng Bản Thân
  • Lời giác tỉnh từ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa về bản chất cuộc sống
  • Phương pháp gì để tiêu trừ được thân bệnh, tâm bệnh?
  • Thực hành Kim Cương Thừa - Phương Pháp Chuyển Hóa Chất Độc Thành Dược Liệu
  • Tích Lũy Công Đức Trong Tháng Saga Dawa Thù Thắng
  • Chấp Nhận Và Coi Cảm Xúc Như Liều Thuốc Miễn Dịch
  • Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Bát Tuế Đẳng Thân tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
  • 10 Bất Thiện Nghiệp Theo Quan Kiến Bồ Tát Đạo

Tin mới nhất

Để thực sự hiểu thế nào là tình yêu thương và lòng từ bi, đầu tiên bạn cần biết yêu thương chính mình.   Yêu thương bản thân đúng nghĩa như thế nào? Nhiều truyền thống tôn giáo thường dạy...
Đa số các bạn hữu duyên biết đến tôi trong nhiều năm qua có thể đã nghe tôi chia sẻ về quyết định xả ly dần các công việc thế gian. Hơn 3 năm qua, tôi đã giảm dần các công việc Phật sự, bớt các...
Điểm ưu việt của Kim Cương thừa là không đàm luận nhiều về những vấn đề như “bất nhị” mà là những phương tiện, những khai thị chỉ thẳng, trực tiếp giúp bạn trực kiến tự tính tâm, chứng ngộ Phật tính...
Tháng Tư theo lịch Kim Cương thừa có ba ngày lễ quan trọng để tri ân Đức Phật, người đã chỉ ra con đường giải thoát cho nhân loại (Đức Phật đản sinh, Đức Phật đạt Giác Ngộ và Đức Phật nhập Niết Bàn...

Sự kiện nổi bật

Việt Nam
Tu trì chân ngôn Đức Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận hải hội chư Phật gia trì, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu.

Tin xem nhiều

Thư viện

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,235,548
Số người trực tuyến: