Drukpa Việt Nam

Drukpa Việt Nam

  • Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara trong mỗi con người
  • Khai thị của Đức Pháp Vương về cách thực hành lợi ích nhất trong tháng Losar
  • Vì sao vẫn cần cầu nguyện viên mãn tâm nguyện thế gian dù điều đó là giả tạm?
  • Ý nghĩa Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara
  • Năng lực gia trì bạn có được qua Pháp tu Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara
  • Hướng dẫn thiền quán về Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara
  • Valentine: Ngày lễ của Tình yêu thương Đại bình đẳng
  • Vì sao chúng ta cần mở rộng trái tim?

Tin mới nhất

Hôm nay là ngày mùng Một tháng giêng theo lịch Kim Cương thừa (hay còn gọi là lễ Losar). Theo vận hành vũ trụ, 15 ngày đầu năm được coi là những ngày cát tường linh thiêng nhất, và là dịp hy hữu...
Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là hiện thân hợp nhất của đại lạc và tính không. Sự đại hỷ lạc phương tiện thiện xảo và trí tuệ Tính không của tất cả chư Phật đều xuất hiện trong sắc thân của Đức Phật...
Cho dù xét theo quan kiến tuyệt đối, những ước nguyện thế gian chỉ là giả tạm, là phóng chiếu, song với chúng sinh thì đây vẫn là những điều rất cần thiết. Cũng như khi bạn đang mơ thì giấc mơ đó rất...
Phương pháp hiệu quả để vượt qua chướng ngại và đạt được thành công trong cuộc sống cũng như thành tựu giác ngộ là sự thực hành, cầu nguyện thỉnh cầu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara. Ngài là bậc giải...

Sự kiện nổi bật

Việt Nam
Tu trì chân ngôn Đức Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận hải hội chư Phật gia trì, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu.

Giáo pháp

Thư viện

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,143,920
Số người trực tuyến: