Bài trắc nghiệm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài trắc nghiệm

Câu hỏi 1 / 17

Tứ Diệu đế bao gồm những gì?

Khổ đế

Tập đế

Diệt đế

Đạo đế

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,386,713
Số người trực tuyến: