Bài trắc nghiệm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài trắc nghiệm

Câu hỏi 1 / 17

Tam Tạng Kinh điển gồm những gì?

Kinh

Luật

Luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,667,458
Số người trực tuyến: