Bài trắc nghiệm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài trắc nghiệm

Câu hỏi 1 / 17

Nghiệp có 4 năng lực không thể chối bỏ, quý vị có biết bao gồm những gì là bốn?

Cực trọng nghiệp

Cận tử nghiệp

Tập quán nghiệp

Tích lũy nghiệp

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,268,125
Số người trực tuyến: