Bài trắc nghiệm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài trắc nghiệm

Câu hỏi 1 / 17

Tứ niệm pháp gồm những gì?

Thiền quán về thân người khó được

Thiền quán về Vô thường và Chết

Thiền quán về quy luật của Nghiệp

Thiền quán về Khổ trong sáu đạo luân hồi

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,732,430
Số người trực tuyến: