Lịch sử Truyền thừa Drukpa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lịch sử Truyền thừa Drukpa

Tin tức cập nhật mỗi ngày
3 619
LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA DRUKPA VINH QUANG Truyền thừa Drukpa được hoằng truyền không gián đoạn từ 1.000 năm nay  đã để lại cho nhân loại một di sản tâm linh vô cùng vĩ đại, nổi tiếng với sự thực hành thanh tịnh, đức chân tu khổ hạnh cùng những pháp tu trì thâm diệu thành tựu Phật quả...
1 267
Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa khai thị về lịch sử Phật Giáo Kim Cương Thừa.
526
(Cờ Truyền thừa Drukpa)   Lá cờ của một truyền thống tu tập luôn mang theo ý nghĩa tôn chỉ và mục đích của truyền thống đó. Đối với Truyền thừa Drukpa, các hình ảnh màu sắc của lá cờ có những ý nghĩa căn bản sau: Trước hết, hình tượng Rồng nêu...
344
Từ chân lý tuyệt đối, chư Phật và các bậc Thượng Sư giác ngộ là trí tuệ Pháp thân, các Ngài thị hiện dưới nhiều sắc tướng khác nhau trong hình thức Báo thân hay Hóa thân song không bao giờ rời tự tính trí tuệ Pháp thân.
1 021
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khai thị   Truyền thừa xuất phát từ sự chứng ngộ. Không có cách nào để thiết lập Truyền thừa nếu không có sự chứng ngộ. Ví dụ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một bậc nắm giữ Truyền thừa vĩ đại của Truyền thừa Phật giáo. Tất cả những người nắm giữ truyền...
290
(Thánh địa Namdruk, tự viện đầu tiên của Truyền thừa Drukpa) NGUỒN GỐC TÊN GỌI TRUYỀN THỪA DRUKPA Cách đây hơn 800 năm, khoảng năm 1206, theo lời huyền ký từ Thượng sư của Ngài là Đức Lingchen Repa (1128-1188), Đức Drogon Tsangpa Gyare Yeshe Dorje, Đức Phật Đại Bi, đã đi tìm...
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,337,325
Số người trực tuyến: