Ý nghĩa của Truyền thừa và lịch sử Phật giáo Kim Cương Thừa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Ý nghĩa của Truyền thừa và lịch sử Phật giáo Kim Cương Thừa

1150
21/03/2016 - 19:46
Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa khai thị về lịch sử Phật Giáo Kim Cương Thừa.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,024,512
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền Nam XEM LỊCH CHI TIẾT