Ý nghĩa của Truyền thừa và lịch sử Phật giáo Kim Cương Thừa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Ý nghĩa của Truyền thừa và lịch sử Phật giáo Kim Cương Thừa

1017
21/03/2016 - 19:46
Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa khai thị về lịch sử Phật Giáo Kim Cương Thừa.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 759,332
Số người trực tuyến:
Chuyên Tu Đức Phật A Di Đà 2017
Trong thời Mạt pháp, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát giác ngộ ngay trong một đời. THAM GIA NGAY