Ý nghĩa của Truyền thừa và lịch sử Phật giáo Kim Cương Thừa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Ý nghĩa của Truyền thừa và lịch sử Phật giáo Kim Cương Thừa

1555
21/03/2016 - 19:46
Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa khai thị về lịch sử Phật Giáo Kim Cương Thừa.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,097,105
Số người trực tuyến: