Nhập môn Kim Cương Thừa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nhập môn Kim Cương Thừa

Tin tức cập nhật mỗi ngày
105
Ngày nay, với phương tiện truyền thông xã hội, với thư viện, bạn chỉ cần đi mua sách để tự học, và sau đó nếu bạn đủ thông minh, có thể bạn sẽ hiểu mọi thứ, tự biết mình phải làm gì, phải thực hành như thế nào. Nhưng đó không phải là trí tuệ, điều mà chúng ta chỉ có được nhờ...
105
Khi chúng ta nói về Đại Toàn thiện, hay Đại Thủ Ấn, sẽ không thể thực hành và thành tựu nếu không trưởng dưỡng lòng từ bi, không có tình yêu thương. Điều này rất quan trọng. Không có Bồ Đề tâm, chúng ta sẽ không thể phát triển hiểu biết về Đại Thủ Ấn trong Kim Cương thừa. Trưởng dưỡng...
40 394
Chân ngôn “OM MANI PADME HUNG” nêu biểu cho tâm đại bi và ân đức gia trì của hết thảy chư Phật, chư Bồ tát, nhất là ân đức gia trì của Quán Tự Tại, đức Phật của lòng bi mẫn. Quán Tự Tại (hay Quan Âm) là hiện thân từ bi của Phật trong hình thức Báo thân, và chân ngôn của Ngài được tôn kính là tinh...
202
Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đều là Sống để Yêu thương. Thật ra, không có nhiều sự khác biệt giữa Sống để Yêu thương và thực hành Phật pháp. Thật không may, chúng ta phải tách rời hai điều này, bởi vì chúng ta không thực sự biết làm thế nào để kết hợp hai điều này với nhau cùng một lúc. Chư...
3
Đây được gọi là điểm khởi đầu của năm 2007, mọi người ăn mừng lễ Noel và tiếp theo là năm mới. Vậy chúng ta cũng sẽ bắt đầu năm 2007 bằng những bài pháp cũng như sự thực hành, đặc biệt là việc chuyển hóa tâm chúng ta từ phiền não, chán nản và mê mờ … thành bình an, hạnh phúc và hài lòng. Mặc dù tôi...
786
Chúng ta phải biết đích đến của mình là gì Nếu không có một mục đích rõ ràng, không có một định hướng rõ ràng, con đường tu tập của chúng ta sẽ rất khó khăn. Đối với các Phật tử mới các bạn rất cần hiểu để có một định hướng rõ ràng. Ít nhất chúng ta cũng cần phải hiểu về Truyền thừa. Các bạn cần...
5 491
Đức Bất Động Phật A Súc Bệ an trụ trên bảo tòa được tám Tượng vương nâng đỡ, thân Ngài sắc xanh dương, an tọa trong tư thế kim cương, tay phải Ngài kết ấn Xúc địa, tay trái trong tư thế thiền định,  trì giữ Chày Kim Cương năm chẽ. Ngài được trang hoàng bằng trang sức báo thân. Ngài hiện thân...
167
Đời sống luân hồi bắt nguồn từ việc nảy sinh dục vọng. Tham muốn là nguyên nhân căn bản tạo ra tất cả các phiền não và hoạt động thế gian. Đó là lý do tại sao thế giới mà chúng ta đang sống được gọi là Dục giới. Tâm chúng ta luôn có tham ái, sân giận, si mê, kiêu mạn hoặc nghi ngờ - tức là năm căn...
87
Pháp Nyungnay là pháp tu thực hành về Đức Quan Âm Thập Nhất Diện Thiên Thủ Thiên Nhãn đoạn thực Bát Quan Trai Giới. Đây là một trong những phương pháp thực hành vô cùng quan trọng của Kim Cương Thừa giúp hành giả tịnh hóa cả thân và tâm. Thực hành pháp Nyungnay là để khai mở lòng từ bi. Khi...
851
(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018 – Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc) Trong Kim Cương Thừa có thực hành quy y Tam căn bản, tức là ngoài Guru còn Daka và Dakini. Guru Yoga – Sự hợp nhất tâm hành giả với tâm giác ngộ của Thượng sư...
1 232
Động cơ đúng đắn trên con đường thực hành   Có người đặt ra câu hỏi: “Tại sao tôi lại phải bi mẫn? Tại sao tôi lại phải yêu thương chúng sinh khi chẳng có gì cả, chẳng phải vạn pháp đều là Không?” Đây là câu hỏi xuất phát từ sự vô minh, là lời viện cớ của người thiếu tình bi mẫn với chúng...
617
Nếu các thành viên trong một gia đình đoàn kết với nhau, chắc chắn họ sẽ đạt được nhiều thành công. Nhưng nếu như người cha mắng chửi người mẹ, người mẹ coi thường người cha, cha mẹ lừa dối con cái và con cái dối lừa cha mẹ; nếu người mẹ đối xử tàn tệ với người giúp việc và mắng chửi họ còn người...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,386,667
Số người trực tuyến: