Gia đình | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Gia đình

Tin tức cập nhật mỗi ngày
151
Mẹ tôi, bà Kelsang Yudron xuất thân từ một gia đình tôn quý ở vùng Lhodrak thuộc miền Nam Tây Tạng. Nhà của bà có tên gọi là Yoollha theo tên của vị thần trong vùng, do truyền thừa theo huyết thống của đại hành giả yogi Nyang Nyima Odser.   Mẹ tôi tu trì thiền định từ năm mười bốn...
186
(Đức Pháp Vương và Phụ thân, Đức Bairo Rinpoche)   Người cha yêu quý của tôi , thường được biết đến với tên gọi là Ngài Zhichen Bairochana. Ngày nay Ngài được mọi người tôn kính là Đức Bairo Rinpoche, hóa thân chuyển thế đời thứ 36 của Ngài Lotsawa Vairochana. Lotsawa Vairochana...
151
(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng song thân) Tôi là con trai duy nhất của cha mẹ tôi và dĩ nhiên cha mẹ tôi cũng là duy nhất với tôi trong hiện đời. Vì vậy tôi có thể tự hào nói rằng gia đình ba người chúng tôi rất hạnh phúc. Điều này chính là nhờ chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của...
114
Bác tôi, Ngài Kyaje Moktsa Rinpoche, là anh của cha tôi. Ngài là một trong năm bậc trì giữ ngai vàng của truyền thừa Nyingma Kathog và được mọi người tôn kính là “Người cha của Truyền thừa Kathog”. Bác tôi là bậc Thượng sư có nhiều năng lực phi thường cùng Bồ đề tâm mạnh mẽ hướng tới chúng sinh, và...
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 650,722
Số người trực tuyến: