Bác Tôi – Thánh Kyabje Moktsa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bác Tôi – Thánh Kyabje Moktsa

209
30/12/2015 - 11:02

Bác tôi, Ngài Kyaje Moktsa Rinpoche, là anh của cha tôi. Ngài là một trong năm bậc trì giữ ngai vàng của truyền thừa Nyingma Kathog và được mọi người tôn kính là “Người cha của Truyền thừa Kathog”. Bác tôi là bậc Thượng sư có nhiều năng lực phi thường cùng Bồ đề tâm mạnh mẽ hướng tới chúng sinh, và điều này đem lại lợi lạc vô cùng cho những ai có thiện duyên hạnh ngộ ông.
 

(Kyaje Moktsa Rinpoche, Bác của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa)

Ngài được tôn kính rộng khắp là một trong những bậc Kim Cương Thượng sư của Truyền thừa Kathog.

Đức Kadampa Deshek (1122 - 1192) thành lập tự viện Kathog ở tỉnh Kham năm 1159, từ đây Ngài đã sáng lập nên Truyền thừa Kathog, là truyền thừa lâu đời nhất thuộc Truyền thống Nyingma. Tất cả năm vị đại đệ tử của Ngài Kadampa Deshek đều chứng đắc thân cầu vồng. Kể từ năm vị đại đệ tử này qua các đời, truyền xuống đến Ngài Nyala Pema Dudul vào cuối thế kỷ XIX đã có một trăm ngàn hành giả thuộc truyền thừa Kathog thành tựu thân cầu vồng.

Thượng sư Liên Hoa Sinh dạy rằng: Công đức chiêm bái tự viện Kathog không khác nào công đức chiêm bái Tòa Kim Cương ở Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành chính giác. Đích thân Thượng Sư Liên Hoa Sinh đã làm lễ gia trì cho tự viện Kathog mười ba lần và Ngài huyền ký rằng, tự viện Kathog sẽ là một thánh địa siêu việt trên dãy Himalaya đồng thời là nơi hoằng truyền giáo pháp Kim cương thừa của Dakini Yeshe Tsogyal
 

(Đức Pháp Vương cùng Kyaje Moktsa Rinpoche và Phụ thân)

Nơi tự viện Kathog an tọa nổi tiếng là một thánh địa linh thiêng. Ở đây xuất hiện rất nhiều dấu hiệu tự nhiên của sự chứng đắc, ví dụ như chữ chủng tử 'AH' tự nổi lên, hay hình Đức Phật Kim Cương Thủ tự xuất hiện trên đá, v.v… Nơi đây cũng có một địa điểm linh thiêng còn lưu dấu chân của một trăm ngàn Dakini.

Khi nào có thời gian, tôi sẽ bổ sung thêm những thông tin về bác tôi và Truyền thừa siêu việt của Ngài.

Viết bình luận

Cùng chuyên mục

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,259,508
Số người trực tuyến: