Ý nghĩa cờ Truyền Thừa Drukpa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Ý nghĩa cờ Truyền Thừa Drukpa

672
02/03/2016 - 21:14
(Cờ Truyền thừa Drukpa)
 
Lá cờ của một truyền thống tu tập luôn mang theo ý nghĩa tôn chỉ và mục đích của truyền thống đó. Đối với Truyền thừa Drukpa, các hình ảnh màu sắc của lá cờ có những ý nghĩa căn bản sau: Trước hết, hình tượng Rồng nêu biểu giáo pháp giác ngộ của Đức Phật, là phương tiện thiện xảo của tình yêu thương và cũng gắn liền với hình ảnh cát tường linh thiêng khi chín rồng thiêng thị hiện phi thiên nơi thánh địa Namdruk của Truyền thừa Drukpa gần 1000 năm trước. Hình ảnh Rồng trắng còn đặc biệt nêu biểu cho truyền thống Yogi áo vải thanh tịnh, chân tu thực chứng, thành tựu giác ngộ. Lá cờ Truyền thừa có hai màu là xanh đỏ. Màu xanh nêu biểu Bản tôn Thắng Lạc Kim Cương Chakrasambava là sự đại lạc và tình yêu thương. Màu đỏ nêu biểu bản tôn Bản tôn Mẫu tính trí tuệ Bát Nhã Vajra Yogini. Hai màu này được kết hợp thể hiện sự hợp nhất của Từ bi và Trí tuệ hay Đại lạc và Tính không. Trục trung tâm bánh xe pháp với chữ Druk viết bằng tiếng Tạng nêu biểu cho chân lý vũ trụ được Truyền thừa Drukpa hoằng truyền. Dây quyến sách nêu biểu tinh túy của Bồ đề tâm, sự hợp nhất bất tận của phương tiện thiện xảo và trí tuệ. Như vậy, lá cờ Truyền thừa Drukpa gồm các chi tiết biểu trưng đầy thù thắng của Truyền thừa Tâm Đại bi với di sản 1.000 năm phụng sự nhân loại và vũ trụ.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,097,496
Số người trực tuyến: