Đức Phật của tình yêu thương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Phật của tình yêu thương

327
29/02/2016 - 19:26
Từ chân lý tuyệt đối, chư Phật và các bậc Thượng Sư giác ngộ là trí tuệ Pháp thân, các Ngài thị hiện dưới nhiều sắc tướng khác nhau trong hình thức Báo thân hay Hóa thân song không bao giờ rời tự tính trí tuệ Pháp thân.Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,024,511
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền Nam XEM LỊCH CHI TIẾT