Đức Phật của tình yêu thương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Phật của tình yêu thương

316
29/02/2016 - 19:26
Từ chân lý tuyệt đối, chư Phật và các bậc Thượng Sư giác ngộ là trí tuệ Pháp thân, các Ngài thị hiện dưới nhiều sắc tướng khác nhau trong hình thức Báo thân hay Hóa thân song không bao giờ rời tự tính trí tuệ Pháp thân.Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 759,332
Số người trực tuyến:
Chuyên Tu Đức Phật A Di Đà 2017
Trong thời Mạt pháp, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát giác ngộ ngay trong một đời. THAM GIA NGAY