Nguồn gốc tên gọi Truyền thừa Drukpa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nguồn gốc tên gọi Truyền thừa Drukpa

388
25/12/2015 - 11:01

(Thánh địa Namdruk, tự viện đầu tiên của Truyền thừa Drukpa)

NGUỒN GỐC TÊN GỌI TRUYỀN THỪA DRUKPA

Cách đây hơn 800 năm, khoảng năm 1206, theo lời huyền ký từ Thượng sư của Ngài là Đức Lingchen Repa (1128-1188), Đức Drogon Tsangpa Gyare Yeshe Dorje, Đức Phật Đại Bi, đã đi tìm thánh địa để xây tự viện tại vùng Nam-gyi Phu gần Lhasa. Tương truyền, khi vừa đến địa điểm này, Ngài đã nhìn thấy chín rồng thiêng, hiện thân của các đại thành tựu giả Ấn Độ, từ dưới đất cuộn mình phi thiên trong tiếng rồng sấm vang rền. Trước điềm cát tường như vậy, Ngài Drogon Tsangpa Gyare liền đặt cho truyền thừa mệnh danh là Drukpa, do đó cả Truyền thừa cùng các đệ tử của Truyền thừa đều được gọi là Drukpa.

Đức Drogon Tsangpa Gyare đặt tên cho tự viện xây dựng tại Thánh địa đó là Namdruk, có nghĩa là “Thiên Long”, hay còn gọi là Namdruk Sewa Jangchub Ling, có nghĩa là “Thánh địa Tỉnh thức của Rồng thiêng giác ngộ”. Tất cả các đời hóa thân chuyển thế của Đức Drogon Tsangpa Gyare đều lấy danh hiệu là Gyalwang Drukpa và được ấn chứng là bậc lãnh tụ tâm linh tối cao của Truyền thừa Drukpa. Đức Drogon Tsangpa Gyare có vô số đệ tử. Tại hai trụ xứ Tổ đình chính là Namdruk và Ralung, mỗi khi Ngài thuyết Pháp, thường có tới hàng chục nghìn hành giả vân tập để thụ nhận giáo pháp khẩu truyền thanh tịnh.

Đức Drogon Tsangpa Gyare đã ba lần yêu cầu các đệ tử phân chia đi khắp chốn để hoằng dương chính pháp. Mỗi lần như vậy, những đại đệ tử xuất chúng đã thành tựu thân cầu vồng lên cõi Devas (tiếng Phạn nghĩa là “chư thiên”), một số xuống cõi Nagas (tiếng Phạn nghĩa là “Rắn trời”, tức loài Rồng) và một số tới các cõi nhân gian. Các đệ tử bậc trung đến Oddiyana, Shambhala, Sri Lanka, Serling hay “Đảo Vàng” (Sumatra), Sangling hay “Đảo Rồng” (Java), và những miền xa xôi khác. Số đệ tử còn lại trải khắp những miền đất từ Jalandhara ở Ấn Độ tới những miền địa đầu của Trung Hoa.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,097,174
Số người trực tuyến: