Bài trắc nghiệm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài trắc nghiệm

Câu hỏi:17
Số lần cho phép:Không giới hạn
Có sẵn:Luôn luôn
Tỷ lệ vượt qua:75 %
Quay lại câu hỏi trước:Cho phép
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,033,712
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền Nam XEM LỊCH CHI TIẾT