(Ảnh) Sáu Sức Trang Hoàng Naropa - Pháp Bảo Truyền thừa Drukpa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

(Ảnh) Sáu Sức Trang Hoàng Naropa - Pháp Bảo Truyền thừa Drukpa

159
15/10/2016 - 23:31
Sáu Sức Trang hoàng bằng Xương là một trong những Bảo báu linh thiêng tối thắng nhất của Vùng Himalaya, Pháp khí biểu tượng cho rất nhiều pháp thực hành căn bản của Phật giáo Kim cương thừa, Pháp bảo của Truyền thừa Drukpa được trì giữ nguyên vẹn không gián đoạn từ Đức Naropa qua các Đại thành tựu giả và 12 đời hóa thân của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cho tới ngày nay vừa tròn 1000 năm. Các xá lợi quý giá bao gồm: Sáu Trang hoàng bằng xương và chiếc Vương miện tết bằng tóc cúng dàng của một trăm ngàn vị Dakini tới Đức Naropa, bình quán đỉnh Đức Naropa từng sử dụng khi tu trì thành tựu Kim cương thừa và các bảo báu được trang trí vào thêm sau đó. Các Trang hoàng này là một trong số Pháp bảo trân quý và có ý nghĩa nhất trong kho tàng Phật Pháp còn lưu truyền cho tới ngày nay. Đức Naropa ban tặng Sáu Sức Trang Hoàng bằng Xương cho Đức Marpa, và huyền ký rằng Sáu Sức Trang Hoàng này sẽ được lưu giữ bởi Truyền thừa bắt nguồn từ Naropa và được kính ngưỡng là biểu tượng khơi nguồn cảm hứng chí thành.

http://drukpavietnam.org/phap-bao-truyen-thua-drukpa

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,146,866
Số người trực tuyến: