Bánh cúng Torma | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bánh cúng Torma

1058
26/02/2016 - 21:43
Bánh cúng Torma là vật trang trí cao không quá 15 cm được nặn bằng tay từ bột lúa mạch (tsampa) và bơ để sử dụng làm đồ dâng cúng trong các buổi lễ tôn giáo. Có nhiều loại torma khác nhau để dâng cúng lên các vị Bản tôn khác nhau với từng ý nghĩa biểu tượng riêng.
Tuy nhiên, ba phần chính của bánh cúng - phần đế, phần thân và phần họa tiết trang trí - luôn tượng trưng cho các phẩm hạnh giác ngộ của thân, ngữ và tâm. Mục đích của việc cúng dường bánh torma cho các bậc giác ngộ là để tạo dựng bố thí và nhận sự khích lệ về mặt tâm linh. Bánh cúng torma cũng được sử dụng làm phương tiện để an tịnh, và trong các pháp lễ, người tu tập quán tưởng đến việc chuyển hóa các hành động tiêu cực của họ thành những phẩm vật này. Vào những lễ hội cát tường, người ta còn làm loại bánh torma đặc biệt có thể cao đến 9 mét. Các tác phẩm này chỉ được trưng bày trong một vài giờ buổi tối. Do bản chất không bền vững của nguyên liệu, chúng sẽ bị tan chảy trước bình minh của ngày hôm sau như lời nhắc nhở trực quan về tính vô thường của tất cả sự vật hiện tượng.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,828,537
Số người trực tuyến: