Báo hiếu Tri ân Cha Mẹ mùa Vu Lan 2017 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Báo hiếu Tri ân Cha Mẹ mùa Vu Lan 2017

379
01/09/2017 - 17:26
Tâm hiếu là tâm Phật - Hạnh hiếu là hạnh Phật.
Hướng tới mùa Vu Lan Báo Hiếu 2017, được sự hướng đạo trên quý Thầy, các Phật tử Drukpa Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Khoá lễ Trường thọ Đặc biệt để hồi hướng cho sức khoẻ, trường thọ của bậc Cha Mẹ hiện tiền!


Trong khóa lễ tối ngày 31/8, các Phật tử Drukpa Việt Nam đã phát nguyện ​phát nguyện thực hành thiện hạnh theo lời chư Phật dạy ăn chay, phóng sinh, đặc biệt và ý nghĩa hơn gần 100 Phật tử đã phát nguyện mỗi người  thực hành trì tụng 1 Tạng (1200 tràng) chân ngôn Phật Vô Lượng Thọ  tích lũy công đức cầu nguyện hồi hướng Cha Mẹ hiện tiền được sức khoẻ, trường thọ, hạnh phúc an lạc. 
 
 
Khoá chuyên tu Trường thọ đặt biệt này trong thời gian từ 31/8 (tức 9/7 lịch Kim Cương Thừa) )  đến ngày 15/9 (tức 25/7 lịch Kim Cương Thừa).
Số tràng trì tụng sẽ được các Phật tử cập nhật theo link: http://daibaothapmandalataythien.org/vulan2017

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,204,160
Số người trực tuyến: