Cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế

2476
11/09/2017 - 17:41
TIẾNG GỌI THẦY TỪ PHƯƠNG XA

Cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế

 

Hóa thân Lotsawa Vairochana

Tuệ nhãn siêu việt hộ trì thế gian

Thời mạt pháp chẳng từ nan

Trì giữ giáo pháp vinh quang rạng ngời

Jamyang Tenpei Gyeltsen

Xin Thầy bi mẫn rủ lòng đoái thương

Tức thời nhập thế phi thường

Vững bền an trụ Kim Cương Bảo Tòa

Dùng công hạnh diệt tứ ma

Hoằng dương Phật Pháp chan hòa muôn nơi.

 

Jigme Pema, người có phúc duyên gia trì được làm Pháp tử của bậc Như Lai, đã chuyển những đoạn kệ kim cương trong lời cầu nguyện trường thọ của Đức Kim Cương Trì Jamyang Khyentse Chokyi Lodro thành lời thỉnh cầu Đức Hộ trì Quy y Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế, một tiếng gọi Thầy từ phương xa.
 

 

Quý vị có thể tụng theo file âm thanh bên dưới.

File âm thanh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,146,866
Số người trực tuyến: