Chương trình Pháp hội Tạ đàn Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chương trình Pháp hội Tạ đàn Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên

44
25/10/2015 - 00:00

Cùng trì tụng Chân ngôn và đón nhận gia trì thành tựu cát tường với Chương trình Pháp hội Tạ đàn Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cử hành bởi: Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa, từ Chủ nhật 25/10 đến Thứ Ba 27/10/2015 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Chủ nhật 25/10 và Thứ Hai 26.10: Chương trình tu tập Trì tụng   

09:00-09:30  Cúng dường Hỏa tịnh

09:30-09:50  Trình diễn Trống Thăng Long bởi Chư ni Tây Thiên 

09:50-10:30  Quán đỉnh Thiên Thủ Thiên Nhãn (Ngày Chủ nhật) Thực hành pháp tu Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn và trì tụng chân ngôn Om Mani Padme Hung 

10:30-11:30  Giảng 37 Phẩm Bồ Tát Hạnh  và trì tụng chân ngôn, bao gồm cả phần đại chúng đồng thanh tụng chân ngôn theo nhạc

11:30-13:00  Nghỉ trưa

13:00-15:00  Giảng 37 Phẩm Bồ Tát Hạnh  và trì tụng chân ngôn, bao gồm cả phần đại chúng đồng thanh tụng chân ngôn theo nhạc

15:00-17:00  Tiếp tục trì chân ngôn và cúng dường Mahakala Puja, Đại đàn cúng dường Grand Ganachakra, Vũ điệu Kim Cương (Tứ Đại Kim Cương, Đại Huyền Kim Cương Hộ Pháp…) do Tăng đoàn Drukpa trình diễn. 

17:00-18:00  Vi nhiễu 13 vòng quanh Đại Bảo tháp 

18:00-19:00  Nghỉ tối

19:00-21:00: Chiếu phim tài liệu Dragon Yogi/Kiến tức Giải thoát

 

Thứ Ba ngày 27/10: Khóa Tạ đàn Tỷ biến Chân ngôn Đại Thành Tựu Pháp

09:00-09:30: Cúng dường Hỏa tịnh

9h30-11h30: Quán đỉnh Vajrasattva, khẩu truyền và ban gia trì đặc biệt Ngũ Bộ Hoàng Tài Bảo Thiên Jambhalas 

11:30-14:00  Nghỉ trưa

14h-17h: Đại lễ Tạ đàn hòan thành tích lũy Một tỷ biến Chân Ngôn

- Tác bạch Tạ pháp

- Vũ điệu gia trì cát tường Mahakala (phần đặc biệt). Cúng dường Grand Ganachakra

- Vũ điệu Ngũ Bồ tát cúng dường (chư Ni Tây Thiên)

18h30-20h:   Vi nhiễu Tháp và cúng dường 100.000 đèn buổi tối 

 

Drukpa Việt Nam

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,251,369
Số người trực tuyến: