Đại lễ mừng Sinh nhật Đức Pháp Vương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đại lễ mừng Sinh nhật Đức Pháp Vương

286
09/01/2016 - 17:26
Tự viện Naro Photang - Shey - Ladakh (Ấn Độ)
Chủ đề: Thành tựu Cuộc sống Hạnh phúc - Viên mãn nương nhờ Trí tuệ Vô ngã
Địa điểm: Tự viện Naro Photang - Shey - Ladakh (Ấn Độ)
Thời gian: từ ngày 17 đến 22/2/2016
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,032,075
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền Nam XEM LỊCH CHI TIẾT