Đại lễ mừng Sinh nhật Đức Pháp Vương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đại lễ mừng Sinh nhật Đức Pháp Vương

337
09/01/2016 - 17:26
Tự viện Naro Photang - Shey - Ladakh (Ấn Độ)
Chủ đề: Thành tựu Cuộc sống Hạnh phúc - Viên mãn nương nhờ Trí tuệ Vô ngã
Địa điểm: Tự viện Naro Photang - Shey - Ladakh (Ấn Độ)
Thời gian: từ ngày 17 đến 22/2/2016
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,386,713
Số người trực tuyến: