Đại pháp hội Sáu Sức Trang Hoàng Naropa 2016 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đại pháp hội Sáu Sức Trang Hoàng Naropa 2016

1586
17/12/2015 - 16:08
Đại Bảo Tháp Naropa, Ladakh, Ấn Độ
Xem lại những hình ảnh về Pháp hội Naropa tại đây: http://phaphoinaropa.drukpavietnam.org
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,032,050
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền Nam XEM LỊCH CHI TIẾT