Thiên niên kỷ Pháp vũ Rồng thiêng | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thiên niên kỷ Pháp vũ Rồng thiêng

529
01/03/2017 - 21:59
Việt Nam
Kể từ năm 2007, khi đất nước Việt Nam lần đầu tiên được phúc đức thắng duyên tiếp đón gót sen của Đức Pháp Vương, Ngài đã nhiều lần từ bi quang lâm để cầu nguyện quốc thái dân an, hoằng pháp độ sinh, đóng góp trí tuệ và hướng đạo vì lợi ích cho nhân dân và đất nước Việt Nam. 
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,473,538
Số người trực tuyến: