Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa truyền giảng Pháp tu mở đầu Ngondro tại Tịnh thất Tây Thiên | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa truyền giảng Pháp tu mở đầu Ngondro tại Tịnh thất Tây Thiên

371
01/04/2017 - 23:52
Sáng ngày 24/3 - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa truyền giảng Pháp tu Ngondro cho Chư Tăng Ni tại Tịnh Thất Tây Thiên. Pháp tu này bao gồm cả Tam thừa Phật giáo. Nguyên thủy Phật giáo trong Ngondro là nghiêm trì giới luật, Đại Thừa Phật giáo chính là tu tập về Bồ Đề Tâm, Kim Cương Thừa là phương tiện thiện xảo, nhanh chóng giúp tịnh hóa tâm thoát khỏi các xúc tình tiêu cực. Chúng ta bắt đầu tịnh hóa từ Thân Khẩu và cuối cùng là tịnh hóa tâm. Chúng ta cần phải hiểu rõ cả Tam Thừa Phật Giáo vì đây là những nấc thang tu tập không tách rời nhau. Tam thừa là một con đường có thứ lớp, Pháp tu mở đầu gồm 2 phần đầu là Quy Y, cúng dàng Mandala, đây chính là giáo lý Tiểu thừa và Đại thừa. 2 phần sau là Kim Cương Tát Đỏa và Guru Yoga, đây chính là phần phương tiện thiện xảo của Kim Cương Thừa. Vì vậy Pháp tu mở đầu vô cùng quan trọng, rất cần được hoàn thiện đối với mỗi hành giả.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,238,207
Số người trực tuyến: