Five Dhyani Buddha | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Five Dhyani Buddha

16
31/12/2015 - 13:54
Ngũ Thiền Phật – hay còn gọi là Ngũ Trí Phật của năm phương pháp giới (trung, bắc, nam, đông, tây) và biểu trưng cho năm phẩm hạnh của Chư Phật. Các Ngài là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở trung phương, Đức Bất Không Thành Tựu Phật ở phương Bắc, Đức Bảo Sinh Phật ở phương Nam, Đức A Súc Bệ Phật ở phương Đông và Đức A Di Đà Phật ở phương Tây.

Viết bình luận

Cùng chuyên mục

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,724,832
Số người trực tuyến: