Lễ hội Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên và Đại lễ Tam Hợp | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lễ hội Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên và Đại lễ Tam Hợp

384
15/03/2016 - 13:17
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ

Sáng: bắt đầu lúc 8 giờ sáng
1. Rước lục cúng- Dâng hương- Lễ Phật tiểu sám hối
2. Diễn văn khai mạc
3. Trống hội Thiên Long
4. Khóa lễ cúng dàng hỏa tịnh triệu thỉnh chư Phật
5. Vũ điệu Ngũ trí Như Lai
6. Ngọ trai

Chiều: (Thời gian bắt đầu: 14h)
1. Lễ Phật
2. Tác bạch tri ân đức Phật Bản sư
3. Tụng kinh thi kệ cuộc đời đức Phật
4. Giảng pháp
5. Khóa lễ cúng dàng Tshog
6. Cúng dàng hoa đăng và nhiễu tháp
7. Tiểu phẩm: Đức Phật xuất gia- Chuyển Pháp luân- nhập Niết Bàn.
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,386,715
Số người trực tuyến: