[TRỰC TIẾP] ĐẠI LỄ KHAI MỞ THONGDROL NGÀY 16/3/2017 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

[TRỰC TIẾP] ĐẠI LỄ KHAI MỞ THONGDROL NGÀY 16/3/2017

969
16/03/2017 - 10:33
tay thien

LIVESTREAM - ĐẠI LỄ QUAN ÂM ĐẠI BẢO THÁP TÂY THIÊN - KHAI MỞ THONGDROL NGÀY 16/3/2017 ------- (English below) Chương trình Đại lễ Khai mởThongdrol Phật Quan Âm - Kiến tức giải thoát 8h-8h30: Lễ rước Tranh Phật từ trong Tháp ra An vị 9h-10h: Đức Gyalwang Drukpa quang lâm, cử hành Nghi lễ gia trì trong quá trình phát lộ khai mở Tranh Phật 10h-10h15: Trống hội Thiên Thủ Thiên Nhãn chào mừng Tranh đã được an vị 10h15-10h30: Quý Thầy tác bạch tri ân Đức Gyalwang Drukpa ban tặng Tranh Phật 10h30-10h45: Đức Gyalwang Drukpa khai thị về ý nghĩa Thongdrol 10h45-11h: Ông Ngô Kim Xuân, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, thành viên Hội đồng tư vấn tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng Chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho bức Tranh Phật Quan Âm. 11h-11h15: Múa Hộ Pháp, Monlam cát tường. 11h15-11h30: Động thổ Bảo Tháp Liên Hoa (thờ 100 Bản tôn Quan Âm) ​11h30-14h: Quán đỉnh Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn 14h-17h: Nghỉ -------- PROGRAM UNFURLING OF AVALOKITESHVARA THANGKA MARCH 16TH 2017 8h-8h30: Carrying thangka to unfurling site (led by Lamas) 9h-10h: His Holiness arrives at the stupa, goes straight to thangka and lead blessing/consecration ceremony for thangka (Tashi Gyepa,…) 10h-10h15: Avalokiteshvara drum performance 10h15-10h30: Venerable Bảo Tâm to give a thanking speech to His Holiness for giving the thangka 10h30-10h45: His Holiness gives a short teaching on the meaning of thangka, why Holiness is offering the thangka 10h45-11h: MC invites Mr.Ngô Kim Xuân, former Ambassador of Viet Nam to the United Nations, member of the Advisory Board of Viet Nam Record Association, to come up to the stage to give Certification of Record. Venerable Bao Tam will accept on behalf. 11h-11h15: Mahakala dance/ monlam dance in front of thangka. 11h15-11h30: Groundbreaking of Lotus Stupa (100 Manifestations of Avaloktieshvara)

Posted by Drukpa Viet Nam on Wednesday, 15 March 2017

(English below)
Chương trình Đại lễ Khai mởThongdrol Phật Quan Âm - Kiến tức giải thoát...
 • 8h-8h30: Lễ rước Tranh Phật từ trong Tháp ra An vị
 • 9h-10h: Đức Gyalwang Drukpa quang lâm, cử hành Nghi lễ gia trì trong quá trình phát lộ khai mở Tranh Phật
 • 10h-10h15: Trống hội Thiên Thủ Thiên Nhãn chào mừng Tranh đã được an vị
 • 10h15-10h30: Quý Thầy tác bạch tri ân Đức Gyalwang Drukpa ban tặng Tranh Phật
 • 10h30-10h45: Đức Gyalwang Drukpa khai thị về ý nghĩa Thongdrol
 • 10h45-11h: Ông Ngô Kim Xuân, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, thành viên Hội đồng tư vấn tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng Chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho bức Tranh Phật Quan Âm.
 • 11h-11h15: Múa Hộ Pháp, Monlam cát tường.
 • 11h15-11h30: Động thổ Bảo Tháp Liên Hoa (thờ 100 Bản tôn Quan Âm)
 • ​11h30-14h: Quán đỉnh Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn
 • 14h-17h: Nghỉ

--------

PROGRAM UNFURLING OF AVALOKITESHVARA THANGKA
MARCH 16TH 2017

 • 8h-8h30: Carrying thangka to unfurling site (led by Lamas)
 • 9h-10h: His Holiness arrives at the stupa, goes straight to thangka and lead blessing/consecration ceremony for thangka (Tashi Gyepa,…)
 • 10h-10h15: Avalokiteshvara drum performance
 • 10h15-10h30: Venerable Bảo Tâm to give a thanking speech to His Holiness for giving the thangka
 • 10h30-10h45: His Holiness gives a short teaching on the meaning of thangka, why Holiness is offering the thangka
 • 10h45-11h: MC invites Mr.Ngô Kim Xuân, former Ambassador of Viet Nam to the United Nations, member of the Advisory Board of Viet Nam Record Association, to come up to the stage to give Certification of Record. Venerable Bao Tam will accept on behalf.
 • 11h-11h15: Mahakala dance/ monlam dance in front of thangka.
 • 11h15-11h30: Groundbreaking of Lotus Stupa (100 Manifestations of Avaloktieshvara)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,161,889
Số người trực tuyến: