Naropa 2016 – Tạ đàn Đại Pháp hội | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Naropa 2016 – Tạ đàn Đại Pháp hội

392
12/11/2016 - 15:00
(Trích Nhật ký Pháp hội Naropa 2016, Ladakh)
Từ sáng sớm, lễ Tạ đàn tổng kết Đại Pháp hội đã bắt đầu với khóa lễ cúng dàng 100,000 biến Ganachakra trong lòng Đại bảo tháp Naropa. Buổi chiều tiếp tục với các nghi thức trao tặng các giải thưởng. Thật cát tường hy hữu khi tiết trời se lạnh trong trẻo của miền khô hạn đêm trước khóa Tạ đàn đột nhiên thấm đẫm mưa gia trì xối xả, như niềm hoan hỷ tán thán của chư Phật, Bồ tát khắp ba đời mười phương trong thời khắc Tạ đàn viên mãn mọi tâm nguyện.
 
 
Thay cho lời kết, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khuyến khích mọi người cùng biết “yêu thương trong hành động”, nỗ lực bảo vệ môi trường, tôn trọng bình đẳng giới, đồng thời sách tấn các Phật tử không ngừng nỗ lực thực hành Phật pháp để chuyển hóa tâm, nhận ra Phật tính hay hạnh phúc chân thật vốn sẵn đủ nơi mình.
 
 
Cả Pháp hội như vỡ òa với những tràng pháo tay không ngớt khi Đức Pháp vương phát nguyện sẽ tiếp tục sự nghiệp hoằng pháp tại nhiều nơi trên thế giới trong 12 năm tới để tiếp tục trì giữ và chia sẻ “tinh thần và thông điệp Naropa” vì lợi ích Phật pháp hữu tình, trước khi hứa khả sẽ tiếp tục hạnh ngộ mọi người tại miền đất thiêng Ladakh trong Pháp hội Sáu sức trang hoàng tổ chức vào kỳ kế tiếp.
 


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,246,404
Số người trực tuyến: