Công đức, lợi ích không thể nghĩ bàn của Pháp tu Phật Vô Lượng Thọ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công đức, lợi ích không thể nghĩ bàn của Pháp tu Phật Vô Lượng Thọ

535
05/07/2017 - 21:39
Đức Phật Vô Lượng Thọ trí tuệ thù thắng, một mặt, hai tay trong tư thế kết ấn thiền định. Trên lòng hai tay có bảo bình tràn đầy cam lồ bất tử. Thân Ngài sắc đỏ nêu biểu Đại hỷ lạc. Ngài có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, trang hoàng bằng thiên y, tua lụa, bảo báu rực rỡ trong hình tướng Báo thân Phật. 
Trì tụng chân ngôn Phật Vô Lượng Thọ công đức lợi ích không thể nghĩ bàn, lớn hơn cả việc tạo tượng bằng bảo báu, tránh được nạn chết bất đắc kỳ tử, điềm bất tường, yểm đảo, bệnh tật, ma thuật và tổn hại, tịnh hóa tất cả môi trường và phương hướng xung quanh, đón nhận vô số điều cát tường, tăng trưởng trí tuệ và sự trường thọ, hoàn thiện mục đích của đời sống siêu việt.

 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,248,479
Số người trực tuyến: