Official visit of His Holiness The Gyalwang Drukpa, His Eminence Thuksey Rinpoche and The Drukpa Sangha | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Official visit of His Holiness The Gyalwang Drukpa, His Eminence Thuksey Rinpoche and The Drukpa Sangha

87
17/03/2014 - 00:00

alt

OFFICIAL VISIT OF HIS HOLINESS THE GYALWANG DRUKPA, HIS EMINENCE THUKSEY RINPOCHE AND THE DRUKPA SANGHA

(From April 5th to May 6th, 2014)

Apr 4th: Reception of His Holiness, His Eminence and Sangha representatives at Noi Bai airport

Apr 5th:
           
Morning: Visit Quốc Tử Giám (Temple of Literature), Hà Nội.

Afternoon: Public teaching, initiation of Avalokiteshvara, grand prayer for peace and prosperity at Trung Hau monastery in Me Linh district, Hanoi.

Apr 6th: Public teaching, initiation of Medicine Buddha, grand prayer for peace and prosperity at Quang An monastery, Hanoi.

Apr 7th: Public teaching, initiation of Avalokiteshvara, grand prayer for peace and prosperity at Trung Khanh monastery, Nam Dinh.

Apr 8th: Public teaching, initiation of Lotus Buddha Family and Guru Padmasambhava, grand prayer for peace and prosperity at Van Son monastery, Vinh Phuc.

Apr 9th: Tour of Ha Noi.

Apr 10th:

Morning: Public teaching, initiation of Buddha Amitabha, grand prayer for peace and prosperity at Hoang Long monastery, Phu Tho

Afternoon: Visit Tay Thien Thien Tu (Upper Monastery) and Tay Thien Tinh That nunnery, Vinh Phuc.

Apr 11th: Teachings for nuns at Tay Thien Phu Nghi nunnery.

Apr 12th: Public teachings, initiation of Five Jambhala, Saravasti, Manjushri and 100 Peaceful and Wrathful Deities, Mahakala dance, lamp offering, grand prayer for peace and prosperity at Tay Thien Grand Mandala Stupa, Vinh Phuc.

Apr 13th:

Morning: Visit Bang Co Tu, Tay Thien, Vinh Phuc.

Afternoon: Public teachings, initiation of Green Tara and Buddha Amitabha, Mahakala dance, grand prayer for peace and prosperity and Grand Jangwa Puja for deceased soldiers, victims of war and natural disasters at Tay Thien Grand Mandala Stupa, Vinh Phuc.

Apr 14th: Public teachings, initiation of Buddha Amitayus, grand prayer for peace and prosperity at Ha Tien monastery, Vinh Phuc.

Apr 15th: Travel to Ho Chi Minh City (HCMC).

Apr 16th:

Morning: Book launch of Vietnamese version of Everyday Enlightenment at the Headquarter of Association of Arts and Literature of Ho Chi Minh City

Afternoon: Public teaching, initiation of Thousand-arm Avalokiteshvara, grand prayer for peace and prosperity at Chon Duc Thien Vien, Hoc Mon, HCMC

Apr 17th: Public teachings, initiation of Buddha Amitayus – White Tara - Namgyelma, grand prayer for peace and prosperity at Vinh Nghiem monastery, HCMC.

Apr 18th: Public teachings, initiation of Medicine Buddha, grand prayer for peace and prosperity at Quan Am Tu Vien nunnery, HCMC.

Apr 19th: Public teachings, initiation of Buddha Amitabha, grand prayer for peace and prosperity at Thien Quang monastery, Binh Duong.

Apr 20th: Public teachings, initiation of Avalokiteshvara and Buddha Amitabha, grand prayer for peace and prosperity at Giac Lam monastery, Binh Duong.

Apr 21th: His Holiness departs Viet Nam.
 

SCHEDULE OF HIS EMINENCE THUKSEY RINPOCHE AND THE SANGHA IN VIET NAM

Apr 22nd: Public teachings, initiation of Guru Padmasambhava, grand prayer for peace and prosperity at Tu Quang monastery, HCMC

Apr 23th: Public teachings, initiation of Vajrapani, grand prayer for peace and prosperity at Quan Am Tu Vien nunnery, HCMC

Apr 24th: Public teachings, initiation of Buddha Amitabha, grand prayer for peace and prosperity and Jangwa prayer at Tinh That Tu Duc monastery, Dong Nai

Apr 25th: Public teachings, initiation of Buddha Amitabha, grand prayer for peace and prosperity at Giac Sanh monastery, HCMC

Apr 26th: Travel to Da Nang.

Apr 27th: Public teachings, initiation of Medicine Buddha, grand prayer for peace and prosperity at Pho Quang monastery, Da Nang.
Apr 28th: Public teachings, initiation of Buddha Amitabha, grand prayer for peace and prosperity at Nam Hai monastery, Da Nang.

Apr 29th: Travel to Ha Noi.

Apr 30th – May 1st: Public teachings, initiation, public retreat, Mahakala dance and display of holy statue at Tay Thien Grand Mandala Stupa, Vinh Phuc.

May 2nd: Teachings for nuns, Tay Thien Phu Nghi nunnery, Vinh Phuc.

May 3rd: Public teachings, initiation of Manjushri, grand prayer for peace and prosperity at Sui monastery, Ha Noi

May 4th – 5th: Tour of Ha Noi.

May 6th: His Eminence departs Viet Nam.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,034,073
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền Nam XEM LỊCH CHI TIẾT