Quán niệm về thân người khó được - Thoát khỏi 8 nạn lớn | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Quán niệm về thân người khó được - Thoát khỏi 8 nạn lớn

924
16/09/2017 - 08:00
Nay ta thoát khỏi vương tám nạn,
Được thân người toàn vẹn, phúc thay.
Nếu không nắm lấy cơ may,
Dịp nào còn được như vầy nữa sao?


 
Theo quan kiến Phật giáo, có được “thân người” là vô cùng quý giá và hoàn hảo, bởi vì được sinh ra làm người giúp chúng ta thoát khỏi tám nạn lớn và có được mười điều may mắn vô cùng hy hữu sau: Thoát khỏi tám nạn lớn gồm: - Thoát cảnh Địa ngục - Thoát cảnh Ngã quỷ - Thoát cảnh Súc sinh - Thoát cảnh sinh lên cõi Trời Trường thọ - Thoát khỏi cảnh sáu căn khiếm thiếu - Thoát khỏi cảnh sinh nơi biên địa - Thoát khỏi cảnh sinh thời không có Phật - Thoát khỏi cảnh không có tín căn. Trên đây gọi là tám nạn lớn mà bất cứ chúng sinh nào cũng có nhiều khả năng gặp phải trong luân hồi. Hãy nhận thức rằng việc thoát khỏi đồng thời tám nạn này thật sự là một điều kỳ diệu và hy hữu mà biết bao thiện nghiệp và phúc báo chín muồi mới có thể đem lại cho bạn!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,231,915
Số người trực tuyến: