[Video] Bạn biết gì về Vô thường ? | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

[Video] Bạn biết gì về Vô thường ?

131
02/11/2017 - 08:00
Ba cõi phù du mây thu bay
Sinh tử khác nào vũ điệu say
Chúng sinh mạng mỏng như chốp lóe
Trôi nhanh như thác đổ non ghềnhViết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,366,155
Số người trực tuyến: