sinh nhật | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

sinh nhật

Tin tức cập nhật mỗi ngày
396
Kính mừng Sinh nhật Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche! Nguyện cầu Ngài trụ thế dài lâu vì lợi ích hết thảy chúng hữu tình!
749
Kính mừng Sinh nhật Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, bậc Thượng Sư tôn quý! Nguyện cầu Ngài trụ thế dài lâu vì lợi ích hết thảy chúng hữu tình!
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,091,684
Số người trực tuyến: