Sống để yêu thương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Sống để yêu thương

922
28/10/2009 - 00:00

 

(1)

Về lĩnh vực giáo dục, xây mới thêm trường học (Học Viện Druk Hoa Sen Trắng) và thực hiện việc cấp học bổng tại trường.

(2)

Về thiết bị y tế, cung cấp những trang thiết bị y tế cơ bản cho những trạm xá ở khu vực Hymalaya và phải hợp tác với những bệnh viện khác để nhận thêm sự trợ giúp trong những lĩnh vực chuyên môn y khoa khác.

(3)

Về cứu trợ và viện trợ, cung cấp nguồn nhân lực và những nguồn lực khác để giúp đỡ những người bị tổn thất nặng nề bởi thảm họa do thiên tai hoặc con người gây ra.

(4)

Về di sản, cung cấp hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa tâm linh của dòng phái 800 năm, và dần dựa vào nguồn lực của chúng ta để mở rộng, phát triển những nguồn tài lực khác.

(5)

Về lĩnh vực môi trường, giáo dục cộng đồng của chúng ta về bảo vệ môi trường và xử lý rác thải.

Sống Để Yêu thương! – Thực sự tôi thường nghĩ đến ý niệm này và tất cả chúng ta cần phải cùng nhau thực hiện chứ không nên chỉ riêng mình tôi hay một số ít người. Tôi mong nguyện rằng tất cả mọi người, bắt đầu từ các tự viện, ni viện các trung tâm trên thế giới nên bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để hiện thực được thiện hạnh này theo năm hướng mà tôi đã đề cập đến trong phần giảng về “Sống Để Yêu Thương”. Tôi nghĩ tất cả các trung tâm của chúng ta và của chư Đạo hữu, những người muốn tham gia hoạt động này với chúng tôi (dĩ nhiên không ràng buộc trách nhiệm), nên dành ngày chủ nhật thứ ba của hàng tháng để tham gia cùng các tổ chức từ thiện hoặc tự mình tổ chức các hoạt động như giúp đỡ mọi người, phóng sinh, thăm hỏi người vô gia cư với tấm lòng và sự quan tâm chia sẻ chân thành. Chúng ta hãy để ý xem nơi mình ở, các trung tâm, tự viện hay ni viện liệu cộng đồng có cần sự giúp đỡ nào không. Chúng ta có thể bắt đầu với những việc đơn giản. Một số người có thể sẽ thắc mắc tại sao lại là ngày chủ nhật thứ ba mà không phải ngày chủ nhật đầu tiên, thứ hai hay thứ tư của hàng tháng. Có một số nguyên do như sau. Thứ nhất, số ‘ba’ tượng trưng cho Tam Bảo; nguyên do thứ hai là hầu hết mọi người đều rất bận rộn vào đầu tháng và cuối tháng. Tôi không định yêu cầu mọi người chủ nhật nào cũng phải thực hiện vì đây mới chỉ là bước khởi đầu để làm một việc gì đó có ích cho chính cộng đồng của mình một cách thực tế, chứ không phải gia tăng căng thẳng thêm cho cuộc sống vốn dĩ đã bề bộn.

Hãy bắt đầu hoạt động này một tháng một lần, mười hai lần trong năm để chúng ta thực sự sống vì lợi ích của chúng sinh. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người đều tự nguyện và an vui khi làm theo lời khuyên giản dị này. Tôi không biết liệu sẽ ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của các bạn như thế nào, nhưng theo ý tôi nên  dành 12 ngày trong 365 ngày để làm lợi ích cho người khác không phải là đòi hỏi  quá nhiều. Đây là tăng thượng duyên cho sự tu tập của các bạn,  sự tu tập của các bạn thực sự hữu ích và bạn có thể kiểm tra được thực sự tâm Bồ Đề của bạn như thế nào, ít nhất bạn cũng nên thành thực với chính bản thân mình. Tôi rất hoan hỷ tin rằng tất cả các tổ chức của mình đều đang thực hiện thiện hạnh này vào ngày chủ nhật thứ ba hàng tháng. Được biết Quỹ Druk đã đăng ký Logo và khẩu hiệu Sống để Yêu thương cho dòng truyền thừa, nên chúng ta có thể dùng Logo và khẩu hiệu này để biểu thị cho các các hoạt động xã hội từ thiện trên khắp thế giới.
 

Nguồn: Drukpa Publications, www. Drukpa.org

Viết bình luận

Cùng chuyên mục

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,260,432
Số người trực tuyến: