Sống trong hòa hợp | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Sống trong hòa hợp

180
14/10/2014 - 00:00

 

(Album ảnh chư Thượng sư Truyển thừa Drukpa)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 825,767
Số người trực tuyến: