Sống trong hòa hợp | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Sống trong hòa hợp

186
14/10/2014 - 00:00

 

(Album ảnh chư Thượng sư Truyển thừa Drukpa)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,251,771
Số người trực tuyến: