Tara | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tara

8
31/12/2015 - 16:33
Độ Mẫu – nghĩa đen là “bậc cứu độ”; một hoá thân của Đức Avalokiteshvara, đã thị hiện từ những giọt lệ của Bồ Tát để trợ giúp Ngài trong các thiện hạnh; Ngài có hai mươi mốt hình tướng, trong đó Đức Lục Độ Mẫu và Đức Bạch Độ Mẫu quen thuộc hơn cả đối với các hành giả.

Viết bình luận

Cùng chuyên mục

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,232,062
Số người trực tuyến: