Video giảng pháp | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video giảng pháp

Tin tức cập nhật mỗi ngày
499
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng: "Hiện thân của lòng Đại Bi" “Trong kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy rất rõ ràng, Bồ tát Quán Thế Âm tượng trưng của lòng đại từ bi, đại trí tuệ và đại gia trì. Vì vậy, mỗi hành giả không nên quá bám chấp vào sự tướng rằng Đức Quan Âm là nam hay nữ,...
194
Đức Pháp Vương giảng về ý nghĩa và thực hành Bố Thí Ba La Mật   Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy: trong Lục Độ Ba La Mật, Bố thí đứng đứng đầu tiên. Bố thí là xả ly, không bám chấp vào tài sản, vật chất, theo nghĩa khác là thái độ xả ly, để có thể sống tự tại giữa cuộc đời thịnh suy, vinh...
154
“Đức Phật A Di Đà là vị Phật siêu việt của mười phương ba đời chư Phật, Ngài còn được kính ngưỡng là Đức Phật Vô Lượng Quang thường chúng ta hiểu rằng Ngài chỉ làm lợi ích cho những người sắp mất. Chúng ta quy y Ngài, tu tập niệm danh hiệu của Ngài để cầu vãng sinh Tịnh độ. Tất...
155
“Đức Hoàng Tài Bảo Thiên Dzambhala vốn là một vị cổ Phật nhưng Ngài hiện thân trong ngôi vị Bát địa Bồ tát. Tất cả chúng ta khi được đón nhận sự gia trì từ Ngài có thể vượt qua những chướng ngại để thực hành trì giữ những giới nguyện của Nguyên thủy Phật giáo và Đại thừa Phật giáo …”
78
"Giáo lý của Đức Phật có Tam thừa Phật giáo, gồm có Nguyên thủy Phật giáo, Đại thừa Phật giáo và Kim cương thừa. Nhưng thật ra Kim cương thừa là một nhánh thuộc Đại thừa Phật giáo, bởi vậy sẽ có hai thừa chính là Nguyên thủy Phật giáo và Đại thừa Phật giáo. Để thực hành các pháp tu về Nguyên thủy,...
66
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp "GIÁO PHÁP LÀ THẦN DƯỢC CHỮA LÀNH".
35
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp "SỐNG TRONG BÌNH ĐẲNG".
135
“Trong kinh điển Đại thừa tin tưởng rằng có rất nhiều chư Phật và Bồ tát trong pháp giới này. Mỗi Đức Phật thị hiện một hình tướng khác nhau, thể hiện một trí tuệ khác nhau, biểu trưng cho những xúc tình được chuyển hóa. Ví dụ như Ngũ Trí Như Lai hay mười phương Ngũ Trí, một trăm Đức Phật, một...
149
"Không cứ là Tăng, Ni - những bậc xuất gia mà tất cả các Phật tử, dù nam hay nữ, giàu hay nghèo, trẻ hay già, chúng ta đều cần thực tập Phật pháp, cần quán chiếu, tư duy để biết rằng bản chất thật mình là ai, để thoát khỏi vòng quay cuồng của những kiếp luân hồi phiền não. Cho nên căn bản của đón...
39
“Khi nói đến sự giác ngộ không có sự phân biệt nữ hay nam, đều có khả năng bình đẳng để đạt đến giác ngộ. Từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài hoàn toàn không phân biệt giới tính trong đạt đến giác ngộ. Ngài chưa bao giờ nói rằng chỉ có người nam mới có thể thành Phật, nữ không thể thành Phật,...
341
Giác ngộ không phân biệt nam nữ. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính và có thể đạt giác ngộ. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa là Bậc Thầy mang tư tưởng hiện đại, đặc biệt trong sự thay đổi vai trò của nữ giới trong môi trường tu học.  Mời quý vị theo dõi bài giảng của Đức...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 759,330
Số người trực tuyến:
Chuyên Tu Đức Phật A Di Đà 2017
Trong thời Mạt pháp, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát giác ngộ ngay trong một đời. THAM GIA NGAY