Thực hành Quy y | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thực hành Quy y

Tin tức cập nhật mỗi ngày
304
Với lòng từ bi của mình, chư Phật đã thị hiện qua các hình tướng (sắc thân Phật, Kim Cương Hộ Pháp…), âm thanh (chân ngôn)…, để chúng sinh sơ cơ cũng có thể kết nối và thực hành. Vậy một cách tương đối, Bản tôn có thể được hiểu là khía cạnh phương tiện của Phật tính, là cách thức, thứ lớp thực...
291
Thân của Thượng sư là Hóa thân, hiện thân của chân lí tương đối. Khẩu của Thượng sư là Báo thân quang minh nêu biểu phương tiện. Tâm của Thượng sư là Pháp thân, là chân tâm chu biến khắp pháp giới và trí tuệ tính không tuyệt đối.   Thượng sư là bậc hướng đạo, dẫn dắt đệ tử, hơn nữa...
181
Sự Quy y chân chính sẽ giúp hành giả định hướng đúng đắn cho hành trình tu tập của mình, từ đó đạt được mục đích tối hậu giải thoát giác ngộ. Quy y chân chính phải được xuất phát từ động cơ chân chính. Vì vậy, trước khi thực hành Quy y, hành giả cần quán xét xem động cơ của mình là gì, liệu đó có...
448
Bạn đừng lầm tưởng Quy y là tìm cầu, nương tựa hay dựa dẫm vào một yếu tố nào đó ở bên ngoài. Vì vậy, quy y chính là “quay về” để khám phá nguồn sức mạnh nội tại và nương tựa, sống trọn vẹn với Phật tính hay phẩm chất giác ngộ sẵn có tự thân mỗi chúng ta, đó là tâm tự nhiên thanh tịnh và trong sáng...
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,201,935
Số người trực tuyến: