Tin tức Việt Nam | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tin tức Việt Nam

Tin tức cập nhật mỗi ngày
406
  PHÁP TU NYUNGNE VÀ LÒNG TỪ BI  Lịch sử của pháp tu Nyungney Pháp tu Nyungney được truyền từ Bồ Tát Quan Âm, xuống Ngài Atisa, từ Ngài Atisa truyền xuống Tỳ kheo ni Palmo giàu đức hạnh xả ly. Cô xuất gia và muốn giải thoát ngay trong một đời vì lợi ích của hết thảy hữu tình....
248
Thầy là: Ánh sáng dịu dàng, Xua tan bóng tối soi đường con đi. Thầy là: Sức mạnh tâm linh Gọi con tỉnh mộng Tử sinh ái hà, Mới hay! giác ngộ không xa Ngay nơi, Bến giác Sa bà không hai  Thầy là: Từ ái bao dung. Ban trải hạnh phúc, cảm thông giúp đời  Thăng trầm,...
45
THƯỢNG SƯ TƯƠNG ƯNG Từ bi hỷ xả vô biên Nhập tứ quán đỉnh diệu huyền giác tha Con Thầy minh hợp không xa Thường trụ Đại ấn, Sa bà độ sinh Hành trình siêu việt tâm linh Liễu bừng từ tuệ nguyên trinh nhiệm màu Sống yêu thương hãy cùng nhau Ta người bình đẳng, khổ đau thoát vòng. (...
33
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG Hành trình vô ngã lợi sinh, Nhặt hết rác thải giúp đời thanh trong Phúc tuệ giữa chốn Bát phong cùng vô sự bước tràn lòng yêu thương Chính nơi nghìn khổ lụy phiền Trí tuệ hành động tình thương hữu tình Thầy trò hòa khúc bi tâm Bài ca vô ngại Pháp âm vang rền (...
29
THIÊN NHIÊN Hỷ lạc trọn vẹn là đây! Bước chân thực tại hiển bày chân như, Tròn đầy theo bước Thượng sư, Bao nhiêu phiền não, bây giờ tâm Không Theo thầy từng bước uy hùng, Vân du núi tuyết, thong dong đất trời, Sắc Không phô diễn nơi nơi, Mới hay Tâm Pháp muôn đời viên dung!  ...
150
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp HỢP NHẤT TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ "Nghĩa của chân ngôn OM MANI PADME HUNG: chữ OM có ba khía cạnh, một là Pháp thân, hai là Báo thân, ba là Hóa thân. MANI có nghĩa là ngọc như ý, PADME nghĩa là hoa sen. Như vậy MANI PADME là ngọc như ý trong hoa sen. Chữ HUNG là...
237
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp: "Sự gia trì của Đức Phật A Di Đà"  
31
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp ĐẠI BẢO THÁP - TÂM GIÁC NGỘ CỦA CHƯ PHẬT  
30
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp "Ba phẩm hạnh của Bậc Giác ngộ"   “Bồ tát Quán Thế Âm trong Phật pháp chính là hiện thân của lòng từ bi, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi là hiện thân của trí tuệ và Đức Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát là hiện thân của năng lực, sức mạnh hành động. Đây là ba phẩm hạnh...
496
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng: "Hiện thân của lòng Đại Bi" “Trong kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy rất rõ ràng, Bồ tát Quán Thế Âm tượng trưng của lòng đại từ bi, đại trí tuệ và đại gia trì. Vì vậy, mỗi hành giả không nên quá bám chấp vào sự tướng rằng Đức Quan Âm là nam hay nữ,...
190
Đức Pháp Vương giảng về ý nghĩa và thực hành Bố Thí Ba La Mật   Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy: trong Lục Độ Ba La Mật, Bố thí đứng đứng đầu tiên. Bố thí là xả ly, không bám chấp vào tài sản, vật chất, theo nghĩa khác là thái độ xả ly, để có thể sống tự tại giữa cuộc đời thịnh suy, vinh...
50
“Đức Phật A Di Đà là vị Phật siêu việt của mười phương ba đời chư Phật, Ngài còn được kính ngưỡng là Đức Phật Vô Lượng Quang thường chúng ta hiểu rằng Ngài chỉ làm lợi ích cho những người sắp mất. Chúng ta quy y Ngài, tu tập niệm danh hiệu của Ngài để cầu vãng sinh Tịnh độ. Tất...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 449,237
Số người trực tuyến: