Văn thỉnh Thượng sư Truyền thừa Drukpa tôn quý | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Văn thỉnh Thượng sư Truyền thừa Drukpa tôn quý

750
04/07/2017 - 10:30
Truyền thừa Drukpa được hoằng truyền không gián đoạn từ 1.000 năm nay  đã để lại cho nhân loại một di sản tâm linh vô cùng vĩ đại, nổi tiếng với sự thực hành thanh tịnh, đức chân tu khổ hạnh cùng những pháp tu trì thâm diệu thành tựu Phật quả ngay trong một đời như “Sáu Pháp Yoga của Naropa”, giáo pháp khẩu truyền tâm yếu “Đại Thủ Ấn”, những giáo pháp thiền định đặc biệt như “Sáu Pháp Vị Bình Đẳng”, “Bảy Pháp Duyên Khởi”. 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,577,323
Số người trực tuyến: