Video - Cúng dàng Hỏa Tịnh, Pháp tu khiển trừ chướng ngại | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video - Cúng dàng Hỏa Tịnh, Pháp tu khiển trừ chướng ngại

346
31/07/2016 - 09:51
Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa Khai thị về Pháp tu Cúng dường Hoả tịnh trong chuyến viếng thăm Việt Nam, 2015.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 529,674
Số người trực tuyến: