Video - Khóa lễ Zhitro 100 Bản tôn An bình và Uy mãnh - Grand Zhitro Puja (P2) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video - Khóa lễ Zhitro 100 Bản tôn An bình và Uy mãnh - Grand Zhitro Puja (P2)

221
02/09/2016 - 20:09

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,246,390
Số người trực tuyến: