Video - Khóa lễ Zhitro 100 Bản tôn An bình và Uy mãnh - Grand Zhitro Puja (P3) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video - Khóa lễ Zhitro 100 Bản tôn An bình và Uy mãnh - Grand Zhitro Puja (P3)

244
02/09/2016 - 22:20

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 529,673
Số người trực tuyến: