Video - Năng lực của tình yêu thương và trí tuệ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video - Năng lực của tình yêu thương và trí tuệ

325
09/01/2017 - 09:00
“Thực hành Đại thừa chính là chuyển hóa bản thân chúng ta, mở rộng vòng tay chúng ta để có thể che chở, bảo vệ tất cả pháp giới chúng sinh với lòng từ bi vô điều kiện. Nói đến điều kiện ở thế gian, khi tôi làm việc tốt cho một ai đó thì họ trả lại, đáp lại cho tôi. Một hành giả tu tập Đại thừa, chúng ta phải mở rộng vòng ta bảo vệ, chở che và giúp đỡ chúng sinh vô điều kiện, không mong bất kỳ sự đáp trả nào. Đó là sự thực hành của Đại thừa Phật giáo và Đức Phật mong nguyện tất cả hàng đệ tử của Ngài cần mở rộng trái tim, mở rộng vòng tay để che chở, nâng đỡ cho chúng sinh”.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,366,144
Số người trực tuyến: