Video - Tầm quan trọng của Pháp tu mở đầu Ngondro | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video - Tầm quan trọng của Pháp tu mở đầu Ngondro

325
09/08/2016 - 21:45
Chữ “Ngon” nghĩa là thực hành trước hay đi trước, nghĩa là những Pháp tu về Tứ niệm pháp, lễ lạy, trì tụng, sám hối cũng như cúng dường, Guru Yoga, tất cả những Pháp tu đó cần mỗi pháp 120.000 lần và hoàn thiện thì chúng ta mới đón nhận Pháp tu Đại Thủ Ấn, mới nhận ta bản chất tâm. Bởi vậy, Pháp tu mở đầu là Pháp tu căn bản, cần thiết để chúng ta tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tâm mình đón nhận giáo pháp về Đại Thủ Ấn Mahamudra hay nhận ra bản chất của tâm. Chúng ta không nên nghĩ rằng Ngondro không quan trọng, thực ra Pháp tu Ngondro vô cùng quan trọng, nền tảng. Nếu chúng ta thành tựu Pháp tu Ngondro thì chắc chắn khi vào Đại Thủ Ấn Mahamudra chúng ta sẽ thành công".
 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 759,319
Số người trực tuyến:
Chuyên Tu Đức Phật A Di Đà 2017
Trong thời Mạt pháp, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát giác ngộ ngay trong một đời. THAM GIA NGAY