Viên mãn tâm nguyện - Pháp tu Lục Độ Phật Mẫu Tara | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Viên mãn tâm nguyện - Pháp tu Lục Độ Phật Mẫu Tara

320
18/07/2017 - 13:08
Nhân ngày vía Đức Quan Thế Âm (19/6 theo lịch Kim Cương thừa), các Phật tử Drukpa đã cùng nhau vân tập và tham gia khóa chuyên tu Quan Âm - Lục Độ Phật Mẫu Tara từ ngày 11/7 đến 18/7/2017, tại Đạo tràng Amitayus, Hà Nội.
 
Đức Lục Độ Phật Mẫu được tôn xưng là mẹ của tất cả Chư Phật, mẹ của tất cả vũ trụ và của hết thảy yếu tố đất, nước, gió, lửa. Bởi Ngài nắm giữ toàn bộ sự gia trì nên bất cứ chúng sinh cầu nguyện điều gì với tâm chí thành tha thiết đều sẽ được như nguyện.
 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,246,388
Số người trực tuyến: