Zangchod Bum | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Zangchod Bum

32
09/03/2010 - 00:00
Khóa lễ Zangchod Bum hay Boom có nghĩa Trì tụng Một Trăm ngàn biến kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, đã viên mãn thành tựu trong hai ngày qua. Mặc dù chúng tôi chỉ có 500 tăng ni so với mười ngàn tăng ni Phật tử trong buổi lễ cầu nguyện ở Ladakh, nhưng tôi cho rằng chúng tôi đã viên thành được một công việc rất hoàn hảo.

Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, tất cả mọi người đều rất nhiệt tâm và hoan hỷ, tôi cũng vậy. Tại Ladakh, với số lượng tăng ni Phật tử lớn như vậy, chúng tôi đã viên thành 3 thời khóa Thần chú Mani hàng trăm triệu biến trong một ngày và ba thời khóa Thần chú Vajra Guru hàng trăm triệu biến trong hai ngày rưỡi, và trong thời gian này ở Swayambhunath, chúng tôi đã viên thành pháp Zangchod hàng trăm ngàn biến trong 6 ngày với 500 tăng ni, chủ yếu là chư ni. Điều này được thỉnh cầu trước đó bởi một người đã qua đời, trước khi qua đời, người đó đã thỉnh cầu tôi cử hành Pháp Zangchod Bum hồi hướng cho thân tâm anh ta. Tôi đã rất hoan hỷ bởi có thể thực hiện được lời thỉnh cầu đó, không chỉ để viên mãn mong nguyện của anh ta, mà còn cho lợi ích của tất thảy hữu tình, đặc biệt tới những chúng sinh không may mắn đang phải chịu lạm dụng. Không chút băn khoăn suy nghĩ, tôi đã nhận lời thỉnh cầu của anh ta.

Nhưng trên hết, khi chúng tôi thực hiện được pháp thực hành này, tôi chợt nghĩ chúng tôi có thể trở thành những người sao chép pháp tu của truyền thống khác. Nhưng tôi tin chắc  là không, mặc dù ý niệm này chợt thoáng qua. Lý do là bởi Hồi hướng Monlam chủ yếu là một phương thức của truyền thừa Gelugpa, được soạn bởi đức Je Tsongkhapa, ngài đặt tên cho pháp này là Monlam Chenmo- sự cầu nguyện vĩ đại, sau đó tất cả các truyền thừa, tông phái đạo Phật Tây Tạng gần đầy đều sử dụng pháp thực hành, nhưng lại đặt tên là một pháp Molam khác, Molam của tông phái này, Molam của tông phái kia. Nói chung tôi không hoan hỷ về những việc làm đó, bởi như vậy chẳng khác gì như những sự ghanh đua với nhau. Bởi vậy tôi không gọi sự vân tập thực hành trong 6 ngày này là Molam mà chỉ gọi pháp Zangchod Bum.

Rất nhiều đệ tử tín tâm tham dự lần này đã thỉnh cầu tôi cử hành Pháp tu trên hàng năm. Bên ngoài, tôi chưa chấp nhận bởi những lý do như vừa kể trên, nhưng tôi thực sự cởi mở trong vấn đề này, xét một cách sâu xa tôi cho rằng tại sao lại không? Nhưng bên ngoài tôi không đồng ý, tôi thấy không thể bị lôi kéo vào những sự ghanh đua không lành mạnh kiểu như vậy, tôi khá mệt vào thời điểm này. Tôi cho rằng đôi khi mình đã khá màu mè phô trương, mặc dù về tinh thần tôi rất hoan hỷ, an bình nhưng về mặt thể chất.

Tôi không thực sự khỏe, tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục khỏi căn bệnh viêm phế quản và cúm cộng với chứng ho nhiều mà tôi đã mắc phải tại Ladakh. Bởi vậy tôi thấy khá mệt. Nhưng tôi thực sự hoan hỷ, đặc biệt khi những đệ tử tín tâm thỉnh cầu việc thực hành pháp Zangchod Bum chân chính vì lợi ích hết thảy hữu tình, tâm chí thành tha thiết của họ thật là tuyệt vời. Tôi chỉ tâm nguyện vả tin tưởng rằng việc thực hành này sẽ không bị ảnh hưởng bởi Bát Ma Pháp.

Sau khi tới Sikkim, tôi sẽ có nhiều thông tin hơn nữa để chia sẻ tới các bạn.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,992,384
Số người trực tuyến: