[THÔNG BÁO] Đăng Ký Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần Thứ 3 - Ngày 12/07/2023 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

[THÔNG BÁO] Đăng Ký Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần Thứ 3 - Ngày 12/07/2023

5
10/07/2023 - 19:43

[THÔNG BÁO] Đăng Ký Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần Thứ 3

Khóa tu Pháp Thí Thân Bát Nhã Ba La Mật Sengey Tsewa lần thứ 3 được tổ chức vào thứ 4 ngày 12/07/2023 (ngày vía Dakini, 25 Kim cương thừa) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

Sengey Tsewa – Pháp thực hành Thí thân pháp là một pháp tu rất quý giá, bảo tồn của các Truyền thừa thực hành thuộc truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa, nhất là bảo tồn và truyền dạy từ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa.

Trong Sáu Ba la mật là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ thì pháp này thuộc về trí tuệ Ba la mật. Trí tuệ Ba la mật thâu nhiếp tất cả các Ba la mật và công hạnh, công đức. Chư Phật hay mình tu tất cả cũng chỉ “duy tuệ thị nghiệp”, dùng trí tuệ làm sự nghiệp, trí tuệ là tổng nhiếp tất cả công hạnh.

Cho nên đây là một pháp môn rất thù thắng, ứng nghiệm và thực tế đem lại lợi ích vô cùng lớn mặc dù có thể chúng ta còn sơ cơ chưa hiểu.

Chương trình (dự kiến):

- 17h30: Phật tử vân tập tại Đại Bảo Tháp, chuẩn bị đàn tràng khóa lễ.

- 18h15: Thỉnh chư Tăng quang lâm.

- 18h30: Cử hành khóa lễ.

- 21h30: Viên mãn khóa lễ.

Đăng ký tại đây: http://tiny.cc/ThiThanPhap

LƯU Ý: Để khoá tu được trang nghiêm và đúng Pháp, quý Phật tử hoan hỷ đăng ký trước 17h ngày thứ 3, 11/07

Nguồn gốc và ý nghĩa pháp tu Sengey Tsewa 

Pháp Thí thân Bát nhã Ba la mật Sengey Tsewa là pháp tu trí tuệ Bát Nhã thù thắng của Kim cương thừa. Bậc Dakini Machig Labdron đã cúng dàng pháp Sengey Tsewa (Pháp Hội Cúng Dàng Vô Úy Sư Tử Vương) lên Đức Pháp Vương đời thứ IV, bậc Toàn Tri Tối Tôn quý Kunkhyen Pema Karpo vào thế kỷ thứ 16. Kể từ đó, pháp tu này đã trở thành pháp thực hành chính của rất nhiều bậc đại thành tựu giả trong lịch sử Phật giáo Kim Cương Thừa.

Thực hành Pháp Sengey Tsewa giúp hành giả tích lũy được hai tư lương: Sự thực hành xả bỏ bám chấp đối với thân vật chất sẽ giúp hành giả tự giải thoát khỏi những khổ đau như bệnh tật, tai ương, đồng thời tích lũy công đức để hướng tới sự thành tựu Phật quả.

Ý Nghĩa Thực Hành Thí Thân Pháp - Sengey Tsewa

Thí thân pháp là pháp hội cúng dàng, dùng thân nghiệp báo của mình để cúng dàng nhằm tiêu trừ, tịnh hóa nợ nghiệp chúng ta đã tạo từ vô lượng kiếp.

Thực hành Thí thân pháp không phải là mình dùng thân để thí, mà chỉ là đem cái nghiệp của mình để trả nợ.  Đây chính là điểm vô cùng đặc biệt và là phương tiện thiện xảo của pháp tu. Chúng ta cúng dàng lên Tam Bảo Phật Pháp Tăng, Tam Căn Bản là Thượng Sư – Không hành – Hộ pháp…, cúng dàng lên tất cả những ai đã từng có nợ nghiệp ân oán trong luân hồi với ta từ vô lượng kiếp.

Bởi vì, nương nhờ năng lực vô song của chư Phật, nương nhờ năng lực siêu việt của của trí tuệ Ba la mật, và năng lực mạnh mẽ của Thượng sư Machig Labdron là vị đã thành tựu pháp tu này, cùng với năng lực tu tập thanh tịnh của chính mình khi tham dự khóa tu. Tất cả những năng lực ấy khiến những nghiệp nợ của mình trở thành những phẩm vật cúng dàng khiến các vị tân khách, các oan gia trái chủ đều được mãn nguyện và hoan hỷ. Hoan hỷ thì các vị trả lại mình bằng sự thịnh vượng, trường thọ, bình an.

Tại Sao Cần Thực Hành Thí Thân Pháp Vào Đúng Ngày 25 Kim Cương Thừa?

Trong Kim Cương Thừa ngày 25 (theo Lịch Kim Cương Thừa) vô cùng quan trọng. Đó thực sự là ngày công đức tu tập được tăng trưởng nhiều lần bởi năng lượng mẫu tính chuyển hóa tốt nhất và đặc biệt thích hợp thực hành các pháp tu Phật Bản tôn mẫu tính.

Ngày 25 cũng đặc biệt vì vào tuần trăng tối, lúc này năng lượng cực kỳ âm nhưng không phải là âm theo nghĩa tiêu cực mà là năng lượng mẫu tính hay là năng lượng trí tuệ trong mình rất mạnh nên được gọi là ngày vía Dakini. Lúc này nếu thực hành pháp tu Phật Bản tôn mẫu tính hay Sengey Tsewa Thí Thân Pháp sẽ tích lũy tất cả công đức, sự trường thọ và tiêu trừ được các chướng ngại

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,953,206
Số người trực tuyến: