Bài cầu nguyện cát tường đêm giao thừa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài cầu nguyện cát tường đêm giao thừa

1945
24/01/2020 - 06:08

Trong truyền thống Kim Cương thừa, trước khi khởi đầu một năm mới, định xuất hành đi đâu, khởi nghiệp kinh doanh, hay làm bất kể công việc gì trong đời sống…chúng ta cần gặp Phật trước bằng cách tụng đọc Bài cầu nguyện Bát đại cát tường, hay niệm hồng danh chư Phật, hay đeo đồ hộ luân mang các biểu tượng giác ngộ trong người. Chư Phật hay các biểu tượng giác ngộ ấy không phải là một hình ảnh bằng giấy mà là năng lượng tích cực, năng lượng của tình yêu thương, trí tuệ mà chúng ta khởi phát, kích hoạt và quả của nó được hiển hiện trong một ngày.

Năng lực thù thắng của Bài Cầu nguyện Bát Đại Cát Tường

Đây là một bài chư kinh nhật tụng thù thắng của truyền thống Kim Cương Thừa. Kinh điển dạy rằng hành giả trì tụng bài này khi tỉnh dậy liền được thành tựu, nằm niệm kinh này thấy mộng lành, ra khỏi cửa trì niệm thời thắng lợi, niệm kinh này việc gì cũng thành công. Thường nhớ niệm tăng phúc lộc thọ, viên mãn an lạc như sở nguyện, trừ nghiệp chướng để đạt nhân thiên, cho đến khi đắc định thù thắng.

Trong thời khắc quan trọng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, việc triệu thỉnh và cầu nguyện hướng về chư Phật, Bồ tát và chư Thượng sư Truyền thừa giác ngộ là một trong những phương tiện thiện xảo giúp bạn kết nối với các bậc đã viên mãn các Ba la mật, chứng đạt giác ngộ để lợi ích và ban trải năng lực gia trì tới vô lượng hữu tình. Tiểu sử và công hạnh của các Ngài là câu chuyện nhiệm mầu và bài pháp vĩ đại về hạnh xả ly, vô chấp, nhẫn nhục và niềm hỷ lạc…, chuyển tải những thông điệp mạnh mẽ về tình yêu thương, lòng bi mẫn và trí tuệ bao trùm khắp pháp giới.

Thứ lớp nghi thức cúng dàng và cầu nguyện

- Mở đầu, bạn nên tụng bài cầu nguyện Bát Đại Cát Tường thù thắng. Trong bài này có đầy đủ những tâm nguyện, sở cầu về vật chất và tâm linh. Bạn có thể đọc to bài cầu nguyện này lên.

(Bạn có thể tải bài cầu nguyện “Bát Đại Cát Tường Thù Thắng” tại đây).

- Sau khi tụng xong Bài cầu nguyện Bát Đại Cát Tường Thù Thắng với niềm tin rằng tất cả các tâm nguyện đều được viên mãn, bạn kết thúc phần nghi lễ và chuyển tiếp hòa vào không khí xum vầy thuận hòa cùng với gia đình trong thời khắc giao thừa thiêng liêng.

- Còn đối với hành giả, sau khi tụng Bát Đại Cát Tường, bạn có thể duyên theo một pháp tu dài hay giản lược về một Bản tôn nào đó, chẳng hạn pháp tu Bản tôn Lục Độ Phật Mẫu Tara, pháp  tu Quan Âm hay Hoàng Tài Bảo Thiên…tùy vào điều kiện mỗi người.

Điều quan trọng nhất là bạn cần hiểu rằng chúng ta là trung tâm của năng lượng, nếu mình không có đủ phẩm chất tình yêu thương, không có trí tuệ, mình không tinh tấn thực hành trải nghiệm thì cũng không lợi ích. Cho nên để năm mới tốt đẹp, bạn hãy để tâm mình bình an, trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm hay thực hành tích lũy công đức. Trong Kim Cương thừa sự vận hành của 15 ngày đầu năm mới, tức là tuần trăng sáng, làm công đức tăng lên gấp một trăm ngàn lần, cũng vậy nếu chúng ta làm những điều tiêu cực thì nó làm suy giảm một trăm ngàn lần.

Kính chúc quý Phật tử đón một mùa xuân đầy đạo vị cát tường vô lượng giải thoát! 

Bốn mùa an lạc, chốn ở phong nhiêu, 
Phúc tuệ song tu, tùy tâm mãn nguyện, 
Phúc thọ tăng long, tùy tâm mãn nguyện, 
Hiện tiền Bồ đề tâm khai phát, Phật sự viên thành, 
Mai sau được Phật ADi đà thọ ký.  
Phổ nguyện pháp giới chúng sinh, 
Tình cùng vô tình trọn thành Phật đạo.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,142,849
Số người trực tuyến: