Eco Pad Yatra lần thứ 8, ngày thứ 1 (23/9/2016) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Eco Pad Yatra lần thứ 8, ngày thứ 1 (23/9/2016)

279
24/10/2016 - 10:19
Ngày đầu tiên của chuyến hành trình, đoàn tập trung và dựng lều tại khu đất ngay phía dưới ngôi Tự viện Chemdrey nổi tiếng. Trong ngày, mọi người có trải nghiệm với quãng đường ngắn xung quanh khu vực Tự viện để làm quen với việc đi bộ, chuẩn bị cho Eco Pad Yatra chính thức vào ngày hôm sau. Mỗi nhóm  đều được phát những túi để có thể thu gom rác (đặc biệt là túi nilong, vỏ bao, chai nhựa, ...) dọc quãng đường đi.

Tự viện Chemdray, trực thuộc Truyền thừa Drukpa, được kiến lập đầu thế kỷ 17 bởi Đại hành giả yogi Staktsang Raspa, một trong các bậc đệ tử xuất chúng của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ V. Nơi này trước đó là cung điện mùa đông của Quốc vương Ladakh, sau được cúng dàng lên Đức Staktsang Raspa. Đây là nơi an vị một tôn tượng Liên Hoa Sinh rất linh thiêng. Tự viện cũng có một tôn tượng đặc biệt của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IV, tương truyền bức tượng này đã từng vài lần cất tiếng khai thị giáo pháp và thị hiện thần thông. Nơi đây cũng là một bảo tàng nhỏ, lưu giữ những bức thangka quý báu từ các Vương triều Phật giáo cổ đại.

Chúng tôi xin gửi tới Quý vị và các bạn một số hình ảnh chuyến hành hương sinh thái Eco Pad Yatra lần thứ 8, ngày thứ 1 (23/9/2016), Tự viện Chemdrey.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,146,858
Số người trực tuyến: